Skip to main content

PRH:n vuosikertomus 2013

Uutinen   •   Touko 21, 2014 13:56 EEST

Vuotta 2013 leimasi taloudellinen taantuma, joka näkyi myös palvelujemme kysynnässä. Uusien yritysten perustaminen väheni noin neljä prosenttia. Muutosilmoituksia tehtiin lähes kuusi prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Myös patenttien ja tavaramerkkien hakemusmäärät vähenivät jonkin verran viime vuoden aikana.

Sähköisten palveluiden käyttöönotto eteni hyvin. Saimme valmiiksi tavaramerkkien uuden sähköisen hakupalvelun. Patenteissa siirryttiin kokonaan sähköiseen käsittelyyn hakemuksesta päätöksen tiedoksiantoon saakka. Myös hyödyllisyysmallien käsittely saatiin sähköiseksi. Kaupparekisterin uuden järjestelmän toiminnallisuudet ja käyttöympäristö saatiin lähes valmiiksi, mutta järjestelmän käyttöönotto siirtyi alkuvuoteen 2014.

Asiakastyytyväisyys oli vuonna 2013 erittäin hyvä, jopa aiempia vuosia jonkin verran parempi. Myös henkilöstön työtyytyväisyys parani. Kokonaisindeksi oli korkein 13 vuoden mittaushistorian aikana: 3,7 asteikolla 1-5.

Taloudellinen tuloksemme oli tyydyttävä, vaikka ilmoitus- ja hakemusmäärät laskivatkin. Laskusta johtuen emme saavuttaneet kahden prosenttiyksikön tuottavuustavoitteita, mutta tuottavuutemme kasvoi kuitenkin 1,3 prosenttia.

Vuoden aikana täsmensimme strategisia painopisteitämme ja niiden toteutukseen tarvittavia toimia. Keskeisiksi tehtäviksi määrittelimme palveluiden ja toimintoprosessien sähköistämisen sekä sujuvoittamisen, samoin käsittelyaikojen lyhentämisen.

Uudistettu laki ja asetus PRH:sta tulivat voimaan 1. päivänä syyskuuta. Samalla lakkautettiin johtokunta ja väljennettiin organisaatiota koskevaa sääntelyä.

Linkki vuosikertomukseen: http://www.prh.fi/stc/attachments/tietoaprhsta/vuosikertomus/vuosikertomus_2013.indd.pdf

Lisätietoja:
Leena-Liisa Lehikoinen
Viestintäpäällikkö
puh. 029 509 5877


Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti