Skip to main content

Aktiebolag och andelslag måste lämna in sina bokslut till handelsregistret: även verksamma företag kan riskera avregistrering

Lehdistötiedote   •   Elo 30, 2017 11:15 EEST

Patent- och registerstyrelsen (PRS) skickar den här veckan ett uppmaningsbrev till cirka 2000 aktiebolag och andelslag som inte har lämnat in sina bokslutshandlingar inom ett år från räkenskapsperiodens utgång. Även ett verksamt företag som inte reagerar på uppmaningen kan strykas ur handelsregistret, vilket i praktiken innebär avslutad företagsverksamhet och betydande skattepåföljder.

Aktiebolag och andelslag ska upprätta ett bokslut för varje räkenskapsperiod och lämna in det till PRS. Läs mer om skyldigheten att lämna in bokslutshandlingar.

Handelsregistrets avregistreringsförfarande baserar sig på aktiebolagslagen och andelslagslagen. Läs mer om avregistrering.

För mer information kontakta

Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Nico Wendelin
Teamchef
Tfn 029 509 5279

Rekisteröimme yritykset, säätiöt, yhdistykset ja uskonnolliset yhdyskunnat. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallit. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). Lue lisää: www.prh.fi

Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser, föreningar och religionssamfund. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Vi också godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. Läs mer: www.prh.fi

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy