Skip to main content

Aktiebolag och andelslag måste lämna in sina bokslut till handelsregistret: även verksamma företag kan riskera avregistrering

Lehdistötiedote   •   Huhti 11, 2018 07:30 EEST

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har skickat ett uppmaningsbrev till 4 972 aktiebolag och andelslag som inte har lämnat in sina bokslutshandlingar inom mer än ett år från räkenskapsperiodens utgång.

PRS kan avregistrera även ett verksamt aktiebolag eller andelslag om det inte lämnar in sina bokslutshandlingar inom den angivna fristen. Avregistrering ur handelsregistret innebär att företaget inte längre kan bedriva företagsverksamhet. 

PRS rätt att avregistrera företag som inte lämnat in sitt bokslut grundar sig på aktiebolagslagen och lagen om andelslag. 

Alla aktiebolag och andelslag måste upprätta bokslut för varje räkenskapsperiod oberoende av om de bedriver företagsverksamhet eller inte. Bokslutshandlingarna måste lämnas in till handelsregistret.

De bokslutshandlingar som har bifogats till skattedeklarationen enligt Skatteförvaltningens anvisningar förmedlas till handelsregistret. I informationstjänsten Virre kan var och en gratis kontrollera om företagets bokslut har registrerats hos handelsregistret. Gå till Virre.

För mer information kontakta:

Terhi Maijala
Lag- och tillsynschef
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Tfn 029 509 5300


Vi registrerar, granskar och övervakar – vi arbetar för att trygga det finländska samhällets framgång

Vi registrerar företag, stiftelser, föreningar, religionssamfund och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster, det vill säga design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi övervakar också att de kollektiva förvaltningsorganisationerna för upphovsrätt följer lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. 

Vi erbjuder mångsidig rådgivning, information och utbildning. 

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. 

Läs mer: www.prh.fi

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy