Skip to main content

Antalet nya företag minskar medan beviljade nationella patent ökar

Lehdistötiedote   •   Tammi 28, 2016 15:26 EET

Antalet beviljade nationella patent och varumärken ökade från föregående år

År 2015 registrerade Patent- och registerstyrelsen (PRS) mer nationella varumärken (2015: 2977; 2014: 2434) än året innan, och det samma gäller för beviljade nationella patent (2015: 931; 2014: 786). Totalantalen ökade, även om antalet sökta nationella varumärken och nationella patent var något mindre än 2014. Däremot registrerades 2015 klart färre mönsterrättigheter än 2014 (2015: 158; 2014: 238) även om antalet sökta mönster ökade från föregående år.

Antalet nya företag och föreningar på väg neråt

Nya stiftelser registrerades i samma takt som året innan (2015: 35; 2014: 34) men antalet sökta tillstånd att grunda stiftelser minskade. Annars var antalet registreringar på väg neråt. År 2015 bildades färre nya företag (2015: 28 749; 2014: 30 045), föreningar (2015: 2193; 2014: 2360) och religionssamfund (2015: 9; 2014: 19) än 2014. Antalet fastställda företagsinteckningar var mindre än året innan (2015: 2812; 2014: 2936), likaså minskade antalet sökta företagsinteckningar.

Totalantalet handelsregister-, företagsintecknings-, förenings- och stiftelseregisteranmälningar steg från 2014, och samtidigt ökade antalet behandlade anmälningar.

Statistik för 2015


2015 2014
Registrerade nya företag 28 749 30 045
Registrerade nya stiftelser 35 34
Fastställda företagsinteckningar 2812 2936
Registrerade nya föreningar 2193 2360
Registrerade nya religionssamfund 9 19
Nationella varumärkesregistreringar 2977 2434
Nationella mönsterrättsregistreringar 158 238
Beviljade nationella patent 931 786
Besvarade samtal i kundtjänsten 110 823 113 589
Besök i kundtjänsten 27 847 29 048

I kundtjänsten ökade antalet besök i slutet av året

Även om totalantalet besök i vår kundtjänst minskade i någon mån från 2014 (2015: 27 847; 2014: 29 048), ökade antalet besök i slutet av året (november-december) jämfört med föregående år. Antalet telefonsamtal till kundtjänsten minskade något från året innan (2015: 110 833; 2014: 113 589), även om inkomna samtal var fler i november-december än under samma period ett år tidigare.

För ytterligare information kontakta:
Minna Paqvalin
Utredningsexpert
Patent- och registerstyrelsen
tfn 050 341 1679
fornamn.efternamn@prh.fi

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy