Skip to main content

Antalet nya företag ökade med ett par tusen från 2015 – nästan vartannat av dem startades i Nyland

Lehdistötiedote   •   Tammi 11, 2017 14:37 EET

Antalet nya företag ökade med ett par tusen från 2015 – nästan vartannat av dem startades i Nyland

I fjol antecknades 30 756 nya företag i handelsregistret, vilket är 2 007 fler än år 2015, då 28 749 nya företag registrerades.

De populäraste företagsformerna var enskild näringsidkare (som i talspråket kallas ”firma”) och aktiebolag. Flest nya företag startades i Nyland.

Tabell 1: Antalet nyregistrerade företag efter företagsform 31.12.2016

Företagsform / 2016/  2015

Enskild näringsidkare 14527 / 13671
Aktiebolag 13584 / 12622
Bostadsaktiebolag 1151 / 871
Kommanditbolag 610 / 673
Öppet bolag 509 / 550
Andelslag 214 / 230
Filial till utländsk näringsidkare 112 / 101
Ideell förening 42 /  27
Publikt aktiebolag 6 /  1
Stiftelse 1 /  2
Bostadsrättsförening 0/ 1

Tabell 2: Antalet nyregistrerade företag efter landskap 31.12.2016

Nyland 12334
Egentliga Finland 2845
Birkaland 2719
Norra Österbotten 1885
Mellersta Finland 1294
Satakunta 1062
Norra Savolax 1035
Österbotten 924
Södra Österbotten 879
Päijänne-Tavastland 879
Lappland 808
Egentliga Tavastland 789
Norra Karelen 641
Kymmenedalen 631
Södra Savolax 592
Södra Karelen 484
Mellersta Österbotten 309
Kajanaland 278
Åland 254


Som bilaga finns kommunvis statistik med statistik efter företagsform och landskap.

Handelsregistret är ett officiellt och offentligt register där uppgifterna om företag antecknas. Även bostadsaktiebolag och bostadsrättsföreningar antecknas i handelsregistret. I regel ska alla företag anmäla sig till handelsregistret. Företagen ska också anmäla ändringar i sina handelsregisteruppgifter, och de flesta företagen ska lämna in sina bokslutsuppgifter till handelsregistret.

För ytterligare information kontakta:
Olli Vento
Jurist
Patent- och registerstyrelsen
tfn 029 509 5743

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/fi/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.