Skip to main content

Antalet nya företag ökade med över tretusen från 2016 – nästan alla är företagare med firma

Lehdistötiedote   •   Tammi 18, 2018 07:30 EET

I fjol antecknades 34 216 nya företag i handelsregistret, vilket är 3 460 fler än året innan. Nästan alla nya företag är enskilda näringsidkare, det vill säga företagare med firma. År 2017 registrerades 3 311 fler enskilda näringsidkare än år 2016. Antalet aktiebolag ökade med 264 nya aktiebolag.

Hela statistiken finns på webbplatsen prh.fi: https://www.prh.fi/sv/kaupparekisteri/tilastot/registreradeforetag.html

Se bifogad fil för statistik över alla nya företag efter landskap och kommun.

Handelsregistret är ett officiellt och offentligt företagsregister där uppgifter om företag antecknas. Även bostadsaktiebolag och bostadsrättsföreningar antecknas i handelsregistret.

I regel ska alla företag anmäla sig till handelsregistret. Företagen ska också anmäla ändringar i sina handelsregisteruppgifter, och de flesta företag ska lämna in sina bokslutsuppgifter till registret.

Ytterligare uppgifter:
Jouko Koitto
Ledande jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 050 4521 673

Vi registrerar, granskar och övervakar – vi arbetar för att trygga det finländska samhällets framgång

Vi registrerar företag, stiftelser, föreningar, religionssamfund och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster, det vill säga design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi övervakar också att de kollektiva förvaltningsorganisationerna för upphovsrätt följer lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. 

Vi erbjuder mångsidig rådgivning, information och utbildning. 

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. 

Läs mer: www.prh.fi

PRS postadress har ändrats. Vår nya postadress är 00091 PRH.
Vi flyttar till nya lokaler i november-december.
Kundtjänstens besöksadress från och med 8 december 2017 är Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors.

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy