Skip to main content

Antalet patentansökningar ökade 2017 – flest ansökningar från Nyland, Birkaland och Norra Österbotten

Lehdistötiedote   •   Tammi 29, 2018 07:40 EET

År 2017 tog Patent- och registerstyrelsen (PRS) emot 1 529 nationella patentansökningar. Siffran ökade med 12 procent från 2016, då 1 368 ansökningar lämnades in. Flest ansökningar lämnades in i Nyland (667), Birkaland (110) och Norra Österbotten (71).

Antalet ansökningar ökade mest i Norra Karelen (107 %), Södra Karelen (80 %) och Lappland (73 %). Antalet gick klart upp även i Norra Savolax, Satakunta, Nyland och Birkaland.

Hela statistiken är tillgänglig på Patent- och registerstyrelsens (PRS) webbplats: https://www.prh.fi/sv/patentit/tilastoja/patentansokningar.html

Patent är en ensamrätt att utnyttja en uppfinning. Med detta avses yrkesmässigt utnyttjande, såsom tillverkning, försäljning, användning och import av en produkt.

I Finland söks patent hos PRS. Utöver nationella patent, dvs. patent som är i kraft endast i Finland, handlägger PRS internationella patentansökningar. Läs mer om patent på PRS webbplats: https://www.prh.fi/sv/patentit.html

Ytterligare information:
Olli Sievänen
Ledande rådgivningsingenjör
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5438

Vi registrerar, granskar och övervakar – vi arbetar för att trygga det finländska samhällets framgång

Vi registrerar företag, stiftelser, föreningar, religionssamfund och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster, det vill säga design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi övervakar också att de kollektiva förvaltningsorganisationerna för upphovsrätt följer lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. 

Vi erbjuder mångsidig rådgivning, information och utbildning. 

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. 

Läs mer: www.prh.fi

PRS postadress har ändrats. Vår nya postadress är 00091 PRH.
Kundtjänstens besöksadress från och med 8 december 2017 är Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors.

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy