Skip to main content

Antalet upphörda företag ökade med fyra procent från föregående år

Lehdistötiedote   •   Syys 15, 2014 08:26 EEST

I januari-augusti 2014 antecknades i handelsregistret sammanlagt 10 045 företag som lagt ned sin näringsverksamhet eller bolag som upplösts. Av företagen upphörde 854 genom likvidation och 382 genom konkurs. Antalet genom likvidation upphörda företag ökade med 10 procent. Däremot minskade antalet genom konkurs upphörda företag med 13 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Det totala antalet upphörda företag ökade med 4 procent.

429 aktiebolag ströks ur handelsregistret med stöd av 20 kap. 4 § i aktiebolagslagen. Den vanligaste orsaken till strykning är att bolaget har försatts i konkurs som har förfallit i brist på medel.

Genom fusion och delning upphörde 578 företag, med andra ord lika många som året innan.

6 229 enskilda näringsidkare lade ned sin verksamhet och 2 436 aktiebolag upplöstes. Antalet upplösta öppna bolag och kommanditbolag var 1 177.

Antalet upphörda företag enligt företagsform i januari-augusti 2014:
•Aktiebolag 2 436
•Andelsbank 3
•Andelslag 30
•Bostadsaktiebolag 49
•Enskild näringsidkare 6 229
•Filial till utländsk näringsidkare 40
•Ideell förening 5
•Kommanditbolag 721
•Publikt aktiebolag 2
•Sparbank 3
•Ömsesidigt försäkringsbolag 1
•Öppet bolag 456

För ytterligare information kontakta:
Olli Vento
Rådgivande jurist
Patent- och registerstyrelsen
PB 1150 (Arkadiagatan 6 A), 00101 Helsingfors
tfn 029 509 5743
fornamn.efternamn(at)prh.fi
www.prh.fi


 

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy