Skip to main content

Antalet upphörda företag större än föregående år

Lehdistötiedote   •   Elo 10, 2015 10:30 EEST

7804 företag som lade ner sin näringsverksamhet eller som upphörde antecknades i handelsregistret i januari-juni i år. Under samma period 2014 var antalet 7645. 781 bolag upplöstes genom likvidation och 255 genom konkurs. Antalet bolag som upplöstes genom likvidation steg med 26 procent. Samtidigt minskade antalet bolag som upplöstes genom konkurs med 20 procent jämfört med antalet för samma period 2014. Antalet nedlagda företag var 2 % större än förra året.

500 aktiebolag avregistrerades ur handelsregistret med stöd av 20 kap. 4 § i aktiebolagslagen. Den vanligaste orsaken till avregistrering är att bolaget har försatts i konkurs som har förfallit i brist på medel. Antalet bolag som avregistrerades i enlighet med aktiebolagslagen var 17 % större än år 2014. 

Genom fusion eller delning upphörde 459 företag, vilket är 3 % mindre än förra året. 

4804 enskilda näringsidkare lade ned sin verksamhet och 1932 aktiebolag upplöstes. Antalet upplösta öppna bolag och kommanditbolag var 961. 

Statistik över upphörda företag efter företagsform (st.):
Bostadsaktiebolag 41
Öppet bolag 413
Ideell förening 4
Kommanditbolag 548
Andelslag 27
Andelsbank 1
Aktiebolag 1932
Publikt aktiebolag 1
Filial till utländsk näringsidkare 30
Sparkassa 2
Stiftelse 1
Enskild näringsidkare 4804
Sammanlagt 7804

Ytterligare information:
Olli Vento
Rådgivande jurist
Patent- och registerstyrelsen
PB 1150 (Arkadiagatan 6 A), 00101 Helsingfors
tfn 029 509 5743
fornamn.efternamn@prh.fi
www.prh.fi

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy