Skip to main content

Byggteknik står för största antalet patentansökningar

Lehdistötiedote   •   Elo 03, 2015 12:00 EEST

I början av 2015 tog Patent- och registerstyrelsen (PRS) emot flest patentansökningar inom området byggteknik, vars andel var 18,7 % av alla ansökningar. Teknikområdet omfattar bland annat väg- och vattenbyggnad, värmeteknik, husbyggnad, gruvteknik och förbränningsmotorer.

Det näst största antalet ansökningar (15,9 %) lämnades in inom hantering och bearbetning, som omfattar bland annat kläder, sortering, avfallsbehandling, bearbetning av metaller, plast och trä, handverktyg, transport, packning, lagring, hissar samt tillverkning och behandling av textilier och papper.

Mänskliga förnödenheter stod för det tredje största antalet (13,3 %). Området omfattar bland annat lantbruk, behandling av kött, möbler, husgeråd, sport- och spelutrustning och tryckning.
Dessa teknikområden följdes av fordonsteknik och allmän mekanik (9 %), industriell kemi (6,7 %), telekommunikation (6,1 %) samt elteknik och elektriska maskiner (5,9 %).

Statistiken omfattar ansökningarna för perioden januari-april 2015. I den ingår nationella patentansökningar, dvs. patentansökningar som har lämnats in i Finland av finländska sökande, samt internationella PCT-ansökningar som har lämnats in för granskning vid PRS.

Under samma period år 2014 var de fem största teknikområdena byggteknik (19,9 %), hantering och bearbetning (15,5 %), industriell kemi (10,2 %), mänskliga förnödenheter (9,3 %) samt fordonsteknik och allmän mekanik (7,8 %).

PRS patentstatistik finns här: https://www.prh.fi/sv/patentit/tilastoja.html

För ytterligare information kontakta:
Olli Sievänen
Ledande rådgivningsingenjör
Patent- och registerstyrelsen
PB 1160 (Arkadiagatan 6 A), 00101 Helsingfors
tfn 09 6939 5438
fornamn.efternamn@prh.fi
www.prh.fi

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy