Skip to main content

Byggteknik stod för största antalet patentansökningar 2015

Lehdistötiedote   •   Helmi 12, 2016 08:00 EET

År 2015 tog Patent- och registerstyrelsen (PRS) emot 1 754 patentansökningar, vilket är 238 färre än 2014. Siffran omfattar finländska sökandes nationella ansökningar om patent som ska gälla i Finland och internationella PCT-ansökningar som har lämnats in för granskning till PRS.

Byggteknik stod för det största antalet ansökningar (ca 16 procent). Det näst största antalet ansökningar lämnades in inom hantering och bearbetning (ca 15 procent) och det tredje största antalet inom mänskliga förnödenheter (ca 13 procent). De tre toppområdena var desamma och stod i samma ordning som 2014.

Byggteknik omfattar bland annat väg- och vattenbyggnad, värmeteknik, husbyggnad, gruvteknik och förbränningsmotorer. Området hantering och bearbetning omfattar kläder, sortering, avfallsbehandling, bearbetning av metaller, plast och trä, handverktyg, transport, packning, lagring, hissar samt tillverkning och behandling av textilier och papper. Området mänskliga förnödenheter omfattar till exempel lantbruk, behandling av kött, möbler, husgeråd, sport- och spelutrustning och tryckning.

Även de tio vanligaste teknikområdena var desamma som 2014. Deras ordning ändrades dock något.

Tabell: Tio vanligaste teknikområden i patentansökningar (st.)


2015 2014
byggteknik 287 363
hantering och bearbetning 260 282
mänskliga förnödenheter 231 205
industriell kemi 178 195
fordonsteknik och allmän mekanik 145 150
mätteknik, optik 109 114
telekommunikation 104 119
elteknik och elektriska maskiner 99 118
polymerer 77 98
datorteknik 68 117

Hela statistiken är tillgänglig på PRS webbplats.

För ytterligare information kontakta:

Olli Sievänen
Ledande informationsingenjör
Patent- och registerstyrelsen
tfn 09 6939 5438
fornamn.efternamn@prh.fi

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy