Skip to main content

Den nya överskådliga och fräscha webbplatsen ytj.fi tilltalar kunderna

Lehdistötiedote   •   Joulu 23, 2015 09:51 EET

Patent- och registerstyrelsen (PRS) och Skatteförvaltningen öppnade den nya webbplatsen ytj.fi den 17 november 2015. Både innehållet och layouten har förnyats. Fram till den 14 december hade 485 000 intresserade redan besökt den nya webbplatsen. Under tiden 17 november-3 december anordnades en enkät om kundernas åsikter om förändringen, som besvarades av 117.

Information om företag

Nästan 85 % av de som svarade berättade att de hade kommit till webbplatsen för att söka information om företag, och bara 5 % hade lämnat in en anmälan. Nästan alla andra hade kommit till webbplatsen för att se hur den hade förändrats. 62 % sade att de hittade vad de hade sökt och fick sitt ärende uträttat. Endast 12 % svarade att de inte fann informationen de sökte eller att de inte fick deras ärende uträttat. Vad som mest har bidragit till att det nu är lättare att hitta information är att ”Företagssökning” har placerats på förstasidan. En del av kunderna hade inte märkt förändringen, och de hade använt mycket tid för att hitta företagssökningen.

Tilltalande layout, ny struktur - delade åsikter

Mer än 73 % tyckte att layouten är bra eller mycket bra, medan endast 15 % svarade att den är dålig eller mycket dålig. De använda färgerna ansågs vara behagliga och fräscha, och layouten ansågs vara åskådlig.

Den nya strukturen delade åsikterna. En del tyckte att det nu är lättare att hitta information, medan andra tyckte att det nu är svårare. Även förändringsmotstånd uppfångades: det fanns många som saknade den gamla bekanta, år 2001 publicerade webbplatsen.

PRS och Skatteförvaltningen kommer att använda resultaten av enkäten för att ytterligare utveckla webbplatsen. Mindre förändringar har redan gjorts på basis av responsen.

För mer information kontakta:
Utredningsexpert Minna Paqvalin
tfn 050 341 1679
minna.paqvalin(at)prh.fi

Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy