Skip to main content

Finländskt patent 175 år och Patent- och registerstyrelsen 75 år

Lehdistötiedote   •   Elo 21, 2017 10:24 EEST

Förutom 100 år av självständighet firar vi i år ett jubileum för det finländska patentsystemet och Patent- och registerstyrelsen (PRS).

Efter en början i mindre skala har vårt patentsystem avancerat till en internationell verksamhet som präglas av hög kvalitet. Manufakturdirektionen, som först beviljade patent, lade grunden för vår utveckling till ett ämbetsverk som främjar de immateriella rättigheterna och gynnar företags- och sammanslutningsverksamheten.

Patent sedan 1842

Det finländska patentsystemets historia är lång internationellt sett. Den börjar år 1842, då Kejserliga Senaten för Finland på basis av Manufakturdirektionens utlåtande beviljade patent nummer 1 till L.G. Ståhle, en svensk mekaniker, på en ”blåsmaskin av järn”, som är en extrautrustning till en masugn.

I början beviljades några få patent per år, men takten tilltog i och med industrialiseringen i slutet av 1880-talet. Idag beviljar PRS något över 800 nationella patent årligen. Under de gångna 175 åren har fler än 125 000 nationella patent beviljats.

Från pappershandlingar till elektronisk handläggning

Det finländska patentsystemet har förändrats enormt under sin existens, liksom världen omkring oss och teknologin vars utvecklingsresultat vi vill skydda med patent.

I början avfattades handlingarna för hand, medan nästan alla ansökningar idag lämnas in på nätet. De som ansöker om patent på nätet har tillgång till både en lättanvänd applikation och en mjukvara för professionella användare.

Idag är det också möjligt att förutom på de inhemska språken söka patent i Finland på engelska.

Från inhemsk patentprocess mot enhetligt patent

Patent som gäller i Finland beviljas antingen av PRS eller av det Europeiska patentverket, och merparten av de patent som idag träder i kraft i Finland är det Europeiska patentverkets EP-patent.

- Det nationella patentet utgör dock fortfarande ett konkurrenskraftigt alternativ för sökandena tack vare vår snabba och rättssäkra process med hög kvalitet. Bevis på vår kvalitet är kvalitetscertifikatet som vår patentprocedur har beviljats och som förnyades i slutet av 2016, säger Jorma Hanski, direktör för resultatområdet för patent och varumärken.

Idag inleder finländska företag sin patentprocess allt oftare genom en internationell patentansökan. Sedan 2005 fungerar PRS som internationell granskande PCT-myndighet. Fler än hälften av företagen i Finland lämnar in sina PCT-ansökningar till PRS för prövning, vilket visar deras förtroende för kvaliteten på vårt granskningsarbete.

I fortsättningen kommer patentsystemet att internationaliseras ytterligare, då det så kallade enhetliga patentet, som ska täcka nästan hela Europeiska Unionen, träder i kraft.

- Det enhetliga patentet är en viktig reform för dem som behöver ett patentskydd inom hela EU-området. Reformen kommer att skära ner patenteringskostnader, men den är utmanande i fråga om den framtida finansieringen för våra patentfunktioner, säger PRS generaldirektör Antti Riivari.

Patent- och registerstyrelsen 75 år

Ändringarna i patentsystemet har också noterats i ämbetsverket.Manufakturdirektionen, där ett fåtal ingenjörer granskade ansökningar i början av 1800-talet, har vuxit till en enhet av PRS som täcker alla teknikområden och sysselsätter över 100 prövningsingenjörer.

Jubileumsåret för det finländska patentsystemet är också ett jubileumsår för PRS: ämbetsverket grundades nämligen 1942, för 75 år sedan.Manufakturdirektionen inledde arbetet. Idag känner vi PRS som en myndighet som på bred front främjar utvecklingen inom teknologi, ekonomi ja samfundsverksamhet.

Läs mer om PRS historia.

Ytterligare information:

Patent- och registerstyrelsen

Generaldirektör Antti Riivari
tfn 029 509 5436

Direktör Jorma Hanski
Patent och varumärken
tfn 029 509 5444

fornamn.efternamn@prh.fi

Rekisteröimme yritykset, säätiöt, yhdistykset ja uskonnolliset yhdyskunnat. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallit. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). Lue lisää: www.prh.fi

Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser, föreningar och religionssamfund. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Vi också godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. Läs mer: www.prh.fi

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy