Skip to main content

Handelsregisterlagen revideras – personuppgifternas offentlighet minskar och anmälningsförfarandet ändras

Lehdistötiedote   •   Joulu 03, 2013 13:18 EET

Handelsregisterlagen ändras i början av 2014. Lagändringen begränsar offentligheten av personbeteckningens slutdel och hemadresser.  Lagreformen har en väsentlig inverkan på handelsregistrets informationstjänster och de anmälningar som lämnas in till registret.

Utlämnandet av uppgifter skärps

Handelsregistret är också efter årsskiftet huvudsakligen ett offentligt register med ett stort utbud av information om företag och deras verksamhet. Lagändringen innebär dock att informationsinnehållet i registret till en del minskar och de informationstjänster som vi erbjuder om personuppgifter skärs ner.  Utlämnandet av personbeteckningens slutdel ur handelsregistret begränsas, och därutöver skärps informationstjänsten också när det gäller utomlands bosatta fysiska personers hemadresser.

Efter lagändringen lämnar vi ut följande identifieringsuppgifter ur handelsregistret: personens namn, födelsedatum och hemkommun samt bosättningsland för dem som är bosatta utomlands. Personbeteckningens slutdel och utomlands bosatta fysiska personers adresser är i fortsättningen uppgifter, vars utlämnande ur handelsregistret kräver att en redogörelse över användningsbehovet lämnas till registermyndigheten, en sådan grund för utlämnande som avses i personuppgiftslagen och Patent- och registerstyrelsens beslut om utlämnande av uppgifter.

Lagändringen gäller inte handelsregisteranmälningar som har lämnats in före 2014. Däremot tillämpas den nya lagen om de uppgifter som ska lämnas ut är i elektronisk form i handelsregistret.

Ny personuppgiftsblankett tas i bruk för anmälningar

Från och med januari 2014 ska du använda den nya personuppgiftsblanketten för att anmäla följande identifieringsuppgifter om fysiska personer till handelsregistret: fullständigt namn, personbeteckning, medborgarskap och hemkommun. Om en person inte har finsk personbeteckning, ange i stället hans eller hennes födelsedatum. Om utomlands bosatta fysiska personer anmäler du hemadressen i stället för hemkommunen. Personer med finsk personbeteckning behöver inte i fortsättningen ange sin hemadress till handelsregistret.


Ytterligare information ges av: 
Jouko Koitto, sektionschef, handelsregistret, tfn 029 509 5550
Kirsi Lahtinen, servicechef, handelsregistret, tfn 029 509 5808

PRS främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Se www.prh.fi.

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti