Skip to main content

Icke-verksamma föreningar avregistreras i januari-februari

Lehdistötiedote   •   Tammi 19, 2017 09:44 EET

Patent- och registerstyrelsen (PRS) kommer i januari-februari att avregistrera icke-verksamma föreningar som inte har anmält om fortsatt verksamhet inom utsatt tid.

De föreningar som var med på avregistreringslistan skulle lämna in sin anmälan om fortsättning senast den 12 januari 2017. Cirka 5 000 föreningar har lämnat in sin anmälan inom utsatt tid.

PRS kommer nu att avregistrera cirka 36 000 föreningar som inte har anmält sig inom den utsatta tiden.På grund av den stora mängden avregistreringar kommer det rent tekniskt att ta flera veckor att genomföra avregistreringen.Vi kommer att publicera en lista över de avregistrerade föreningarna när vi har antecknat avregistreringen i föreningsregistret.

Om PRS avregistrerar en sådan förening som fortfarande är verksam men som inte har anmält sig inom utsatt tid, kan föreningen ansöka om återregistrering av sina uppgifter genom att lämna in en fritt formulerad ansökan till föreningsregistret.

Avregistreringsförfarandet grundar sig på föreningslagen, som trädde i kraft i juli 2016. De föreningar som var med på avregistreringslistan hade inte lämnat in anmälningar till föreningsregistret sedan 1995.

Ytterligare information

Patent- och registerstyrelsen
Jouko Koitto
Teamchef
tfn 09 6939 5550

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy