Skip to main content

Icke-verksamma föreningar har avregistrerats

Lehdistötiedote   •   Helmi 24, 2017 09:55 EET

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har strukit cirka 35 000 icke-verksamma föreningar ur föreningsregistret. Avregistreringslistorna i pdf- och excel-format finns nedtill på sidan. Listorna kommer att finnas tillgängliga på PRS webbplats prh.fi i fem år.

Efter avregistreringen omfattar föreningsregistret cirka 104 000 föreningar.

Avregistreringens rättsverkningar

Paragraf 41 b i föreningslagen föreskriver avregistreringens rättsverkningar, till exempel i en situation där en avregistrerad förening har tillgångar. Se föreningslagen.

Avregistrerad verksam förening kan återregistreras

Sådana föreningar som har blivit avregistrerade fast de varit verksamma under avregistreringsförfarandet - och fortfarande är verksamma - kan ansöka om återregistrering med en fritt formulerad skriftlig ansökan.

Gå till anvisningarna om återregistrering av föreningar.

Avregistreringen av icke-verksamma föreningar på initiativ av registermyndigheten grundar sig på föreningslagen, som trädde i kraft i juli 2016. De 41 000 föreningar som var med på avregistreringslistan hade inte lämnat in anmälningar till föreningsregistret sedan 1995.

PRS publicerade en kungörelse om förfarandet i augusti 2016 där de föreningar som fanns på listan uppmanades att skriftligen meddela PRS om fortsatt verksamhet senast den 12 januari 2017. Cirka 5 000 föreningar som var med på avregistreringslistan meddelade om fortsatt verksamhet inom utsatt tid.

Ytterligare information

Patent- och registerstyrelsen
Jouko Koitto
Teamchef
tfn 09 6939 5550

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti