Skip to main content

Kaupparekisterilaki uudistuu – henkilötietojen julkisuus supistuu ja ilmoittamismenettely muuttuu

Lehdistötiedote   •   Joulu 03, 2013 13:20 EET

Kaupparekisterilaki muuttuu vuoden 2014 alusta. Lainmuutoksella rajataan henkilötunnuksen tunnusosan ja kotiosoitteen julkisuutta. Lainsäädännön uudistuminen vaikuttaa olennaisesti kaupparekisterin tietopalveluun ja rekisteriin tehtäviin ilmoituksiin.

Tietojen luovutus tiukentuu

Kaupparekisteri on vuodenvaihteen jälkeenkin pääsääntöisesti julkinen rekisteri, jonka kautta on tarjolla laajasti tietoa yrityksistä ja niiden toiminnasta. Lainmuutoksen seurauksena rekisterin tietosisältö kuitenkin osin kaventuu ja henkilötiedoista annettavaa tietopalvelua supistetaan.  Henkilötunnuksen tunnusosan luovuttamista kaupparekisteristä rajoitetaan, minkä ohella tietopalvelu tiukentuu myös ulkomailla asuvien luonnollisten henkilöiden kotiosoitteista.

Lainmuutoksen jälkeen kaupparekisteristä luovutetaan henkilön yksilöintitietoina henkilön nimi, syntymäaika ja kotikunta sekä ulkomailla asuvista henkilöistä asuinmaa. Henkilötunnuksen tunnusosa ja ulkomailla asuvan luonnollisen henkilön osoite ovat jatkossa tietoja, joiden luovuttaminen kaupparekisteristä edellyttää käyttötarveselvityksen esittämistä rekisteriviranomaiselle, henkilötietolain mukaista luovutusperustetta ja PRH:n päätöstä tietojen luovuttamisesta.

Lakimuutos ei koske kaupparekisteri-ilmoituksia, jotka ovat tulleet vireille ennen vuotta 2014. Uutta lakia sovelletaan kuitenkin, jos luovutettavat tiedot ovat kaupparekisterissä sähköisessä muodossa.

Uusi henkilötietolomake käyttöön ilmoittamisessa

Tammikuusta 2014 lähtien kaupparekisteriin ilmoitetaan uutta henkilötietolomaketta käyttäen luonnollisista henkilöistä yksilöintitietoina täydellinen nimi, henkilötunnus, kansalaisuus ja kotikunta. Jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, sen sijaan ilmoitetaan syntymäaika. Ulkomailla asuvista luonnollisista henkilöistä ilmoitetaan kaupparekisteriin kotikunnan sijasta kotiosoite. Henkilöistä, joilla on suomalainen henkilötunnus, ei jatkossa enää ilmoiteta kotiosoitteita kaupparekisteriin.

Lisätiedot: 
Jaostopäällikkö Jouko Koitto, puh. 029 509 5550
Palvelupäällikkö Kirsi Lahtinen, puh. 029 509 5808


Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. www.prh.fi

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti