Skip to main content

Kuukauden cleantech-keksintö – biomassat hyötykäyttöön kestävillä käsittelyratkaisuilla

Lehdistötiedote   •   Syys 15, 2016 08:54 EEST

Puhtaan teknologian ratkaisuilla voidaan hyödyntää uusiutuvia luonnonvaroja, jätteitä sekä tuotantoprosessien sivuvirtoja aiempaa tehokkaammin ja kestävämmin. Erilaisista biomassoista voidaan tuottaa esimerkiksi uusiutuvaa energiaa, lannoitteita, rehua, rakennusaineita tai kasvatusalustoja. Biomassojen käsittelyyn ja hyödyntämiseen on viime vuosina kehitetty esimerkiksi seuraavia ratkaisuja:

  • Etor Oy:n keksinnöllä saadaan tehostettua biomassojen hyödyntämistä polttoainetuotannossa. Passiivinen, usein puuperäisistä aineksista koostuva biomassa aktivoidaan sekoittamalla siihen aktiivista, esimerkiksi jätelietteistä tai biojätteistä koostuvaa biomassaa. Tämä mahdollistaa sen, että myös passiivinen biomassa saadaan kuivattua mikrobitoimintaan perustuvalla biologisella menetelmällä. Ratkaisun myötä biomassojen hyödyntämisestä tulee tarkoituksenmukaisempaa, tehokkaampaa ja taloudellisesti kannattavampaa. (Patentin numero FI126140)
  • JK Corporation Oy on kehittänyt vedenpuhdistuslaitoksiin menetelmän, jolla jäteliete saadaan desinfioitua maanparannusaineeksi ja lannoitteeksi. Edullisessa ja mikrobiologisesti tehokkaassa ratkaisussa lieteseokseen sekoitetaan kalkkia ja peroksihappoa. Menetelmä nopeuttaa ja tehostaa lietteen käsittelyä laitoksissa. (Patentin numero FI123886)
  • Savaterra Oy on kehittänyt menetelmän ja laitteiston, jolla orgaaninen jäte, esimerkiksi jätevesilaitoksen liete, saadaan hygienisoitua paremmin lannoitekäyttöön. Laitteistossa on valintaväline kullekin jätetyypille, mikä mahdollistaa sen, että kullekin jätetyypille voidaan valita sille parhaiten soveltuva hygienisointiprosessi. (Patentin numero FI123721)
  • Kiteen Mato ja Multa Oy:n keksintö parantaa kompostoinnin ekologista kestävyyttä. Kompostoinnissa välttämättömään veden sitomiseen käytetään turpeen sijasta rikottua kuiva-ainetta, eikä kompostiseokseen lisätä keinotekoisia lisäaineita. Kompostoinnin myötä valmistuvan tuotteen (esim. kasvatusalusta) ekologinen hiilijalanjälki on hyvin pieni. (Patentin numero FI123397)

Mitä kilpailijasi ovat keksineet?

Jos haluat selvittää, millaisia keksintöjä kilpailijasi patentoivat, voit tilata PRH:sta kilpailijaseurannan. Voit esimerkiksi tilata selvityksen tietyn yrityksen tai keksijän nimissä olevista patenteista Suomessa ja ulkomailla. Voimme myös selvittää, mihin tekniikkaan liittyviä uusia patenttihakemuksia kilpailijasi eri maissa tekevät tai ketkä tekevät uusia hakemuksia tietyllä tekniikan alalla. Säännöllinen, esimerkiksi neljä kertaa vuodessa toteutettava seuranta pitää tietosi kilpailijoista ajan tasalla.

Patenttihakemusten etenemistä voi kuka tahansa seurata maksuttomissa tietokannoissa, mutta se saattaa olla haastavaa ja aikaa vievää. Voit hyödyntää tässäkin tutkimuspalvelujamme ja tilata seurannan haluamiesi kotimaisten patenttihakemusten käsittelystä. Patenttihakemusten etenemistä kannattaa seurata, jotta saat tuoreeltaan tietää, johtaako hakemus patenttiin ja milloin patenttia vastaan voi tehdä mahdollisen väitteen. Väitteellä voi pyrkiä omaa toimintaa haittaavan patentin kumoamiseen tai sen suojapiirin rajoittamiseen.

Lue lisää aiheesta ja tilaa omiin tarpeiseesi räätälöity kilpailijaseuranta.

Patenteista julkaistaan myös tilastotiedotteita.

Lisätietoa:
Jani Päiväsaari
Yli-insinööri
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5842

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti