Skip to main content

Nya stiftelselagen ökar öppenheten i stiftelsernas verksamhet

Lehdistötiedote   •   Joulu 01, 2015 07:50 EET

Den nya stiftelselagen träder i kraft den 1 december 2015 och ersätter lagen som härstammar från 1930. Patent- och registerstyrelsen (PRS) för stiftelseregistret och utövar tillsyn över att stiftelser bedriver sin verksamhet enligt lagen och sina stadgar. PRS tillhandahåller omfattande registeruppgifter om stiftelser, deras stadgar, bokslut samt bilagorna till deras registeranmälningar och ansökningar. 

PRS har förberett sig för den nya lagen genom att organisera verksamheten, förnya stiftelseregistersystemet och genom att uppdatera webbsidorna som gäller stiftelseregistret och tillsynen över stiftelser.

Vad ändras i och med den nya lagen?

Enlig den nya lagen behövs inget tillstånd från PRS för att bilda eller upplösa en stiftelse.
Den nya lagen är mer detaljerad än den gamla lagen och omfattar flera nya omständigheter som ska registreras: till exempel räkenskapsperiod, revisorer, förvaltningsråd och verkställande direktör. 

PRS tillsynsmetoder ändras egentligen inte med den nya lagen, men stiftelsernas rapporteringsskyldighet, revisorns anmälningsskyldighet och PRS rätt att få upplysningar har utsträckts. PRS tillsyn utgörs fortfarande av laglighetsövervakning som i första hand utförs i efterhand. 

Avregistreringsförfarandet enligt den nya lagen gör det möjligt att avregistrera stiftelser som inte längre är verksamma, vilket bidrar till att stiftelseregistret kommer att vara bättre ajourfört. 

Vad är en stiftelse?

Stiftelse är en tillgångsmassa som har överlåtits för ett visst nyttigt ändamål. Stiftelsens ändamål bestäms när den bildas. Stiftelser finansierar till exempel vetenskap, konst, kultur samt producerar tjänster som främjar välmående. Stiftelser har inga ägare, delägare eller medlemmar. Registrerade stiftelser är juridiska personer. Stiftelsens ledning ska omsorgsfullt främja fullgörandet av stiftelsens ändamål samt stiftelsens intressen. 

Stiftelseregistret omfattar 2 830 stiftelser. Sök information om stiftelser i PRS informationstjänst Virre på https://virre.prh.fi/novus/home?userLang=sv&execution=e1s1

För ytterligare information kontakta:
Terhi Maijala
Lag- och tillsynschef
Patent- och registerstyrelsen
tfn 029 509 5300

Lalli Knuutila
Registerchef
Patent- och registerstyrelsen
tfn 029 509 5018


Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/fi/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.