Skip to main content

PRH has deregistered companies that have not filed their financial statements for registration

Lehdistötiedote   •   Tammi 31, 2018 13:04 EET

The Finnish Patent and Registration Office (PRH) has removed from the Finnish Trade Register 1 557 limited liability companies and co-operatives that have not submitted their financial statements for registration within one year from the end of the financial period.

These companies have not - despite reminder letters - filed their financial statements by 2 January 2018. The PRH has also informed the companies of the procedure using a number of communication channels.

A total of 1 542 limited liability companies and 15 co-operatives were removed from the register.

After the removal, there are 609 093 businesses and housing companies in the Finnish Trade Register.

The deregistration procedure is based in each case on either the Finnish Limited Liability Companies Act or the Finnish Co-operatives Act, and it is conducted on the PRH’s initiative when a company has not fulfilled the obligation to file its financial statements for registration.

Deregistration means that the business is out of action. A company that has been removed from the Finnish Trade Register is dissolved through a tax procedure, and dissolution will normally have tax consequences.

Deregistered companies may apply for re-entry to the Finnish Trade Register.

Read more about the consequences of deregistration and see our instructions for companies.

For more information, please contact

Ms Terhi Maijala
Head of Law and Supervision
Finnish Patent and Registration Office (PRH)
Tel. +358 29 509 5300

Rekisteröimme, tutkimme ja valvomme - teemme työtä suomalaisen yhteiskunnan menestyksen turvaamiseksi

Rekisteröimme yritykset, säätiöt, yhdistykset, uskonnolliset yhdyskunnat ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallit. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme myös, että tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatiot noudattavat yhteishallinnointilakia.

Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut.

PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

Lue lisää: www.prh.fi

Vi registrerar, granskar och övervakar – vi arbetar för att trygga det finländska samhällets framgång

Vi registrerar företag, stiftelser, föreningar, religionssamfund och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster, det vill säga design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi övervakar också att de kollektiva förvaltningsorganisationerna för upphovsrätt följer lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. 

Vi erbjuder mångsidig rådgivning, information och utbildning. 

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. 

Läs mer: www.prh.fi

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy