Skip to main content

PRH vaatii kahden hallituksen jäsenen erottamista Matti Koivurinta säätiön sr hallituksesta

Lehdistötiedote   •   Touko 03, 2016 10:35 EEST

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on 22.4.2016 jättänyt Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen hakemuksen Matti Koivurinnan säätiö sr:n kahden hallituksen jäsenen erottamista koskevassa asiassa. PRH vaatii, että käräjäoikeus erottaa säätiölain 14 luvun 10 §:n nojalla säätiön hallituksen jäsenet Matti Koivurinnan ja Juha Koivurinnan toimistaan sekä määrää, että erottamista koskeva päätös on pantava täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. PRH:n näkemyksen mukaan erotettavaksi vaaditut hallituksen jäsenet ovat sekä jatkuvasti että kokonaisuutena arvioiden törkeästi toimineet vastoin säätiölakia.

Säätiö on puoltanut erottamishakemuksen jättämistä.

Matti Koivurinnan säätiö sr:n sääntöjen mukaan hallituksen jäsenyys on elinaikainen. Ainoastaan säätiön kotipaikan tuomioistuimella on toimivalta hallituksen jäsenyyden päättämiseen ilman jäsenen omaa tahtoa. Tämä edellyttää säätiövalvontaviranomaisen eli PRH:n hakemusta ja jatkuvaa tai kokonaisuutena arvioiden törkeää säätiölain tai sääntöjen vastaista toimintaa.

Hakemuksen vireillä ollessa säätiön hallitus on velvollinen hoitamaan säätiön asioita huolellisesti kuten muutoinkin. Mikäli käräjäoikeus hyväksyy PRH:n hakemuksen ja tekee erottamista koskevan päätöksen, säätiön hallitus pysyy toimikelpoisena jäljellä olevassa kokoonpanossaan.

Lisätietoja:

Patentti- ja rekisterihallitus
Terhi Maijala
Valvonta- ja lakipäällikkö
Puh. 040 8267542

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/fi/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.