Skip to main content

PRS har strukit ur handelsregistret företag som inte lämnat in sitt bokslut

Lehdistötiedote   •   Tammi 31, 2018 12:05 EET

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har strukit ur handelsregistret 1 557 aktiebolag och andelslag som inte har lämnat in sitt bokslut inom mer än ett år från räkenskapsperiodens utgång.

De avregistrerade företagen lämnade inte in sina bokslutsuppgifter senast 2 januari 2018 trots uppmaningar. PRS har dessutom informerat företagen om saken via flera olika kommunikationskanaler.

Sammanlagt 1 542 aktiebolag och 15 andelslag avregistrerades. Listan över de avregistrerade företagen finns längst ner på sidan som pdf- och excel-fil.

Efter avregistreringen omfattar handelsregistret 609 093 företag och bostadsaktiebolag.

Avregistreringen grundar sig på aktiebolagslagen och lagen om andelslag och görs på PRS initiativ på grund av att skyldigheten att lämna in bokslut inte har fullgjorts.

Avregistrering ur handelsregistret innebär att företaget inte längre kan bedriva företagsverksamhet. Ett ur handelsregistret avskrivet företag upplöses i beskattningen. Upplösning medför vanligen skattepåföljder.

Avregistrerade företag kan ansöka om återregistrering. Läs mer om vad avregistrering innebär samt våra anvisningar till företag.

För ytterligare information kontakta:

Terhi Maijala
Lag- och tillsynschef
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Tfn 029 509 5300

Rekisteröimme, tutkimme ja valvomme - teemme työtä suomalaisen yhteiskunnan menestyksen turvaamiseksi

Rekisteröimme yritykset, säätiöt, yhdistykset, uskonnolliset yhdyskunnat ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallit. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme myös, että tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatiot noudattavat yhteishallinnointilakia.

Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut.

PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

Lue lisää: www.prh.fi

Vi registrerar, granskar och övervakar – vi arbetar för att trygga det finländska samhällets framgång

Vi registrerar företag, stiftelser, föreningar, religionssamfund och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster, det vill säga design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi övervakar också att de kollektiva förvaltningsorganisationerna för upphovsrätt följer lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. 

Vi erbjuder mångsidig rådgivning, information och utbildning. 

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. 

Läs mer: www.prh.fi

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy