Skip to main content

PRS kräver att Trygwe och Hjördis Nymans stiftelses styrelse avskedas

Lehdistötiedote   •   Helmi 28, 2017 12:36 EET

PRS kräver att Trygwe och Hjördis Nymans stiftelses styrelse avskedas

Patent- och registerstyrelsen (PRS) lämnade den 27 februari 2017 in en ansökan till tingsrätten i Västra Nyland om att styrelsen för Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse sr ska avskedas.

 PRS kräver att tingsrätten med stöd av 14 kap. 10 § i stiftelselagen ska avskeda stiftelsens styrelse och bestämmer att beslutet ska verkställas trots eventuellt ändringssökande. Enligt PRS uppfattning har stiftelsens styrelse fortgående och bedömt som helhet grovt brutit mot stiftelselagen och stiftelsens stadgar.

Enligt stadgarna för Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse sr är mandatperioden för en styrelseledamot ett kalenderår och styrelsen väljer själv sina ledamöter. Endast domstolen på stiftelsens hemort är behörig att avskeda styrelseledamöterna. Detta förutsätter stiftelsetillsynsmyndighetens (PRS) ansökan samt fortgående eller bedömt som helhet grov verksamhet mot stiftelselagen eller stiftelsens stadgar.

Därtill kräver PRS i sin ansökan att en god man ska förordnas att sköta stiftelsens angelägenheter tills en ny styrelse har valts enligt stiftelsens stadgar. I praktiken innebär detta att en god man väljer en ny styrelse för stiftelsen.
I sin ansökan kräver PRS dessutom att styrelseledamöterna solidariskt ska ersätta PRS eventuella rättegångs- och partskostnader i ärendet.

För ytterligare information kontakta:
Terhi Maijala
Lag- och tillsynschef
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 040 8267542

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti