Skip to main content

Rekordstort antal upphörda företag

Lehdistötiedote   •   Helmi 21, 2017 07:55 EET

Sammanlagt 37 936 företag som lagt ner sin näringsverksamhet antecknades i handelsregistret under perioden 1 augusti 2016–15 februari 2017. Ett halvt år tidigare, 1 februari–31 juli 2016, var antalet upphörda företag 7 324.

Det rekordstora antalet i slutet av 2016 beror på att Patent- och registerstyrelsen (PRS) genom myndighetsförfarande avregistrerade 28 680 icke-verksamma företag ur handelsregistret.

Som bilaga finns kommunspecifik statistik över antalet företag som lagt ner sin näringsverksamhet.

I slutet av 2016 var sammanlagt 605 981 företag antecknade i handelsregistret.

Tabell: Upphörda företag 1 augusti 2016–15 februari 2017

Aktiebolag 6262
Andelsbank 5
Andelslag 814
Bostadsaktiebolag 95
EEIGs driftställe i Finland 1
Ekonomisk förening 1
Enskild näringsidkare 24620
Filial till utländsk näringsidkare 155
Försäkringsaktiebolag 2
Försäkringsförening 15
Ideell förening 49
Kommanditbolag 4406
Publikt aktiebolag 5
Sparbank 1
Stiftelse 1
Öppet bolag 1531

Statistik över alla företagsformer i handelsregistret finns på PRS webbplats: https://www.prh.fi/sv/kaupparekisteri/tietopalvelut/yritystenlkm/lkm.html

För ytterligare information kontakta:
Jouko Koitto
Teamchef
Patent- och registerstyrelsen
Tfn: 09 6939 5550

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti