Skip to main content

Snart möjligt att lämna in bokslut till handelsregistret elektroniskt

Lehdistötiedote   •   Kesä 08, 2018 11:41 EEST

Patent- och registerstyrelsen (PRS) förbereder sig för att börja ta emot bokslutsuppgifter till handelsregistret elektroniskt i XBRL-format. Syftet är att senast i slutet av 2018 införa ett tekniskt gränssnitt för att ta emot bokslutsuppgifter. I fortsättningen kan bokföringsbyråer som använder bokföringsprogram enkelt skicka in bokslut till handelsregistret.

PRS genomför projektet i samarbete med Ekonomiadministrationsförbundet.

Programvaruföretag kan bygga och testa sina applikationer tillsammans med PRS. Vi börjar använda en testmiljö redan hösten 2018. Under 2019 kommer vi att utveckla systemet gradvis bland annat på basis av kundfeedback.

Vad är XBRL?

XBRL-språket (eXtensible Business Reporting Language) gör det möjligt att skapa, behandla och bearbeta ekonomiska rapporter maskinellt.

I bokslut i XBRL-format visas uppgifterna på ett enhetligt sätt enligt standarder och klassificeringar. Detta minskar bland annat risken för att väsentliga uppgifter saknas i bokslutet.

XBRL-språket utvecklas av XBRL International, som är en icke-vinstdrivande sammanslutning. XBRL används redan till exempel i Sverige, Danmark, Tyskland, USA och Kina.

För mer information kontakta:

Franck Mertens
Projektchef
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Tfn 029 509 5212
fornamn.efternamn@prh.fi

Rekisteröimme, tutkimme ja valvomme - teemme työtä suomalaisen yhteiskunnan menestyksen turvaamiseksi

Rekisteröimme yritykset, säätiöt, yhdistykset, uskonnolliset yhdyskunnat ja LEI-tunnukset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallit. Huolehdimme tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valvomme myös, että tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatiot noudattavat yhteishallinnointilakia.

Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut.

PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA).

Lue lisää: www.prh.fi

Vi registrerar, granskar och övervakar – vi arbetar för att trygga det finländska samhällets framgång

Vi registrerar företag, stiftelser, föreningar, religionssamfund och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster, det vill säga design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi övervakar också att de kollektiva förvaltningsorganisationerna för upphovsrätt följer lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. 

Vi erbjuder mångsidig rådgivning, information och utbildning. 

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. 

Läs mer: www.prh.fi

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy