Skip to main content

Städning i föreningsregistret närmar sig – föreningar som finns på avregistreringslistan men är verksamma ska anmäla sig

Lehdistötiedote   •   Marras 24, 2016 12:17 EET

Patent- och registerstyrelsen (PRS), som för föreningsregistret, kommer att avregistrera icke-verksamma föreningar i januari 2017. Runt 40 000 föreningar från olika håll i Finland riskerar att bli avregistrerade, eftersom de inte har lämnat in anmälningar till föreningsregistret sedan 1995.

Stunden är snart inne för de föreningar som är med på listan att underrätta föreningsregistret om sin fortsatta verksamhet. Hittills har cirka 2 000 föreningar anmält sig.

Den lista som publicerades i Officiella tidningen den 10 augusti över de föreningar som är med i avregistreringsförfarandet samt den uppdaterade listan (situationen den 16 november) finns längst ner på sidan som pdf- och excel-filar.

Verksamma föreningar ska anmäla sig senast 12 januari 2017

Om en förening som finns på avregistreringslistan fortfarande är verksam, ska föreningen lämna in en skriftlig anmälan om det till PRS senast den 12 januari 2017. De föreningar som inte anmäler sig trots uppmaningen stryks ur föreningsregistret i januari 2017.

Avregistreringsförfarandet grundar sig på föreningslagen, som trädde i kraft i juli 2016. Ett mål i lagen är att bidra till att uppgifterna i föreningsregistret är à jour och göra det möjligt att icke-verksamma föreningar kan avregistreras.

Den officiella kungörelsen och anvisningar till föreningar


Ytterligare information

Patent- och registerstyrelsen
Jouko Koitto
Teamchef
tfn 09 6939 5550

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy