Skip to main content

Stiftelsen Bensows försenade årsrapport under granskning hos PRS

Lehdistötiedote   •   Helmi 02, 2016 16:44 EET

Patent- och registerstyrelsen (PRS) tog i slutet av januari 2016 emot en försenad årsrapport från Stiftelsen Bensows Barnhem Granhyddan sr för räkenskapsperioden 2014. Årsrapporten innehåller i enlighet med stiftelselagen bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen för räkenskapsperioden 2014.

I november 2015 förelade PRS Stiftelsen Bensows Barnhem Granhyddan sr med vite för att erhålla den återstående årsrapporten efter två skriftliga uppmaningar till stiftelsen att fullgöra sin skyldighet att lämna in årsrapporten. Enligt stiftelselagen ska stiftelser lämna in en årsrapport till PRS inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång.

PRS granskar nu innehållet i årsrapporten för 2014, varefter den registreras och blir offentlig. Utgående från granskningen beslutar PRS om ärendet eventuellt ger anledning till vidare åtgärder. Du kan söka mer uppgifter om stiftelser i PRS informationstjänst Virre (www.virre.fi).

För mer information kontakta:
Terhi Maijala
Lag- och tillsynschef
tfn 040 8267542

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy