Skip to main content

Teknologiska forskningscentralen VTT lämnade in största antalet patentansökningar

Lehdistötiedote   •   Helmi 02, 2017 10:05 EET

Av alla finländska företag lämnade Teknologiska forskningscentralen VTT Ab in det klart största antalet nationella patentansökningar 2016.

VTT lämnade in 52 nationella patentansökningar på sina uppfinningar. Följande på listan är Stiftelsen för Aalto högskolan som lämnade in 26 nationella patentansökningar, därnäst kommer Kemira Oyj med 23 och Valmet Technologies Ab med 21 ansökningar. VTT, Kemira och Valmet Technologies var också bland dem som året innan lämnade in flest finländska patentansökningar.

Till en stor del finns de företag som aktivt sökt nationella patent i Nyland. Av de 15 företag och sammanslutningar som lämnat in flest ansökningar har endast tre sin hemort någon annanstans i Finland.

Lista över de finländska företag som sökt flest nationella patent 2016

SökandeAnsökningar
Teknologiska forskningscentralen VTT Ab52
Stiftelsen för Aalto-högskolan26
Kemira Oyj23
Valmet Technologies Ab21
Nokia Technologies Oy19
Neste Abp15
UPM-Kymmene Corporation14
Valmet Automation Ab12
Suunto Oy11
Beneq Oy10
Villmanstrands tekniska universitet10
KONE Corporation9
Outotec (Finland) Oy9
Rolls-Royce Oy Ab9
Feracitas Oy8
Paroc Group Oy8


Finländska företag som lämnade in största antalet nationella patentansökningar 2015.

Allt fler företag söker patent

Allt fler företag och sammanslutningar söker patent. Antalet företag och sammanslutningar som 2016 lämnade in nationella patentansökningar var 701. Motsvarande siffra året innan var 589. Däremot fortsatte det sammanlagda antalet inlämnade ansökningar att minska. År 2015 lämnades 1 416 ansökningar in och i fjol var antalet 1 368.

Patent är en ensamrätt att professionellt utnyttja en uppfinning. I Finland söks patent hos Patent- och registerstyrelsen (PRS). Utöver nationella patent, dvs. sådana som är i kraft endast i Finland, handlägger PRS internationella patentansökningar.

Ytterligare information

Olli Sievänen
Ledande rådgivningsingenjör
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 09 6939 5438

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti