Skip to main content

Tingsrätten i Egentliga Finland har fattat beslut i ärendet gällande entledigande av två styrelseledamöter i stiftelsen Matti Koivurinnan säätiö sr

Lehdistötiedote   •   Elo 18, 2017 11:42 EEST

Patent- och registerstyrelsen (PRS) lämnade den 22 april 2016 in en ansökan till tingsrätten i Egentliga Finland i vilken det krävdes att tingsrätten med stöd av 14 kap. 10 § i stiftelselagen ska entlediga Matti Koivurinta och Juha Koivurinta från sina uppdrag som ledamot i styrelsen för stiftelsen Matti Koivurinnan säätiö sr och bestämma att beslutet att entlediga de två styrelseledamöterna ska verkställas även om det eventuellt överklagas.

Tingsrätten i Egentliga Finland fattade den 18 augusti 2017 sitt beslut (17/23242) i ärendet.
Tingsrätten i Egentliga Finland beslutade att entlediga Juha Koivurinta, men inte Matti Koivurinta.

Beslutet får överklagas till hovrätten i Åbo. Besvärstiden är 30 dagar, men den som överklagar beslutet ska först anmäla missnöje till tingsrätten i Egentliga Finland inom sju dagar.

PRS överväger om tingsrättens beslut ska överklagas.

Vi informerar om ärendet på nytt när beslut är fattat.

Ytterligare information:
Terhi Maijala
Lag- och tillsynschef
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 040 8267542

Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser, föreningar och religionssamfund. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Vi också godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. Läs mer: www.prh.fi

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy