Skip to main content

Toimimattomat yhdistykset on poistettu yhdistysrekisteristä

Lehdistötiedote   •   Helmi 24, 2017 09:51 EET

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on poistanut yhdistysrekisteristä noin 35 000 toimimatonta yhdistystä.

Listat poistetuista yhdistyksistä pdf- ja excel-muodoissa ovat sivun lopussa. Poistettujen yhdistysten listat ovat nähtävissä prh.fi-verkkosivuilla viisi vuotta.

Poistojen jälkeen yhdistysrekisterissä on noin 104 000 yhdistystä.

Rekisteristä poistamisen oikeusvaikutukset

Yhdistyslaissa (41 b §) kerrotaan rekisteristä poistamisen oikeusvaikutuksista, esimerkiksi tilanteesta, jossa rekisteristä poistetulla yhdistyksellä on varoja. Siirry yhdistyslakiin.

Poistettu toimiva yhdistys voidaan palauttaa rekisteriin

Jos poistetuksi on tullut yhdistys, joka on toiminut poistomenettelyn aikana ja toimii edelleen, se voidaan palauttaa yhdistysrekisteriin vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella.

Siirry ohjeisiin yhdistyksen palauttamisesta rekisteriin.

Toimimattoman yhdistyksen poistaminen rekisteriviranomaisen aloitteesta perustuu heinäkuun alussa 2016 voimaan tulleeseen yhdistyslakiin. Poistomenettelyssä mukana olleilta 41 000 yhdistykseltä ei ollut tullut ilmoitusta yhdistysrekisteriin vuoden 1995 jälkeen.

Poistomenettelystä julkaistiin elokuussa 2016 kuulutus, jossa poistettavien listalla olleita yhdistyksiä kehotettiin ilmoittamaan toiminnan jatkumisesta kirjallisesti PRH:lle 12. tammikuuta 2017 mennessä. Määräaikaan mennessä jatkosta ilmoitti noin 5 000 poistettavien listalla ollutta yhdistystä.

Lisätietoja

Patentti- ja rekisterihallitus
Jouko Koitto
Tiimiesimies
puh. 09 6939 5550

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy