Skip to main content

Toimimattomat yhdistykset pois rekisteristä tammi-helmikuussa

Lehdistötiedote   •   Tammi 19, 2017 09:42 EET

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poistaa yhdistysrekisteristä tammi-helmikuussa ne toimimattomat yhdistykset, jotka eivät määräaikaan mennessä ilmoittaneet jatkavansa toimintaa.

Poistettavien listalla olleiden yhdistysten määräaika ilmoittaa jatkosta päättyi 12.1.2017. Siihen mennessä toimintansa jatkamisesta ilmoitti noin 5 000 yhdistystä.

Yhdistysrekisteristä poistetaan nyt noin 36 000 yhdistystä, joilta ilmoitusta ei tullut määräajassa. Poistettavien yhdistysten suuresta lukumäärästä johtuen poiston tekninen suorittaminen kestää useita viikkoja. PRH julkaisee luettelon poistetuista yhdistyksistä sen jälkeen, kun poistoa koskevat merkinnät on tehty yhdistysrekisteriin.

Jos rekisteristä poistetaan yhdistys, joka on toiminut koko ajan mutta ei ole tehnyt ilmoitusta jatkosta määräajassa, se voi hakea tietojensa palauttamista yhdistysrekisteriin vapaamuotoisella hakemuksella.

Toimintansa lopettaneiden yhdistysten poistomenettely perustuu heinäkuussa voimaan tulleeseen yhdistyslakiin. Poistettavien listan yhdistykset eivät olleet tehneet ilmoitusta yhdistysrekisteriin vuoden 1995 jälkeen.

Lisätietoja

Patentti- ja rekisterihallitus
Jouko Koitto
Tiimiesimies
puh. 09 6939 5550

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy