Skip to main content

Uusien yritysten määrä laskussa, kansallisia patentteja myönnettiin aiempaa enemmän

Lehdistötiedote   •   Tammi 28, 2016 15:29 EET

Kansallisia patentteja ja tavaramerkkejä myönnettiin edellisvuotta enemmän

Vuonna 2015 PRH:ssa rekisteröitiin kansallisia tavaramerkkejä (2015: 2977 kpl, 2014: 2434 kpl) ja myönnettiin kansallisia patentteja (2015: 931 kpl, 2014: 786 kpl) enemmän kuin vuonna 2014. Määrät kasvoivat, vaikka sekä kansallisia tavaramerkkejä että kansallisia patentteja haettiin vuonna 2015 jonkin verran vähemmän kuin edellisvuonna. Mallioikeuksia taas rekisteröitiin selvästi vähemmän kuin vuonna 2014 (2015: 158 kpl, 2014: 238 kpl), vaikka malleja haettiin viime vuonna edellisvuotta enemmän.

Uusien yritysten ja yhdistysten määrä laskussa

Uusia säätiöitä rekisteröitiin edellisvuotta yksi enemmän(2015: 35 kpl, 2014: 34 kpl), mutta perustamislupia haettiin viime vuonna edellisvuotta vähemmän. Muuten rekisteröintien määrä oli laskussa. Uusia yrityksiä (2015: 28 749 kpl, 2014: 30 045 kpl), yhdistyksiä (2015: 2193 kpl, 2014: 2360 kpl)ja uskonnollisia yhdyskuntia (2015: 9 kpl, 2014: 19 kpl) perustettiin vähemmän kuin vuonna 2014. Yrityskiinnityksiä vahvistettiin (2015: 2812 kpl, 2014: 2936 kpl) vähemmän kuin vuonna 2014 ja niitä myös haettiin edellisvuotta vähemmän.

Kaupparekisteri-, yrityskiinnitys-, yhdistys ja säätiörekisteriasioihin liittyvien ilmoitusten kokonaismäärä kuitenkin nousi ja samalla käsittelemämme ilmoitusmäärät kasvoivat vuodesta 2014.

Tilastoa vuodelta 2015


2015 2014
Rekisteröidyt uudet yritykset 28 749 30 045
Rekisteröidyt uudet säätiöt 35 34
Vahvistetut yrityskiinnitykset 2812 2936
Rekisteröidyt uudet yhdistykset 2193 2360
Rekisteröidyt uudet uskonnolliset yhdyskunnat 9 19
Kansalliset tavaramerkkirekisteröinnit 2977 2434
Kansalliset mallioikeusrekisteröinnit 158 238
Myönnetyt kansalliset patentit 931 786
Vastatut puhelut asiakaspalvelussa 110 823 113 589
Käynnit käyntiasiakaspalvelussa 27 847 29 048

Asiakaspalvelussa asiakasmäärät kasvoivat vuoden lopulla

Vaikka käynnit asiakaspalvelussamme (2015: 27 847 kpl, 2014: 29 048) laskivat jonkin verran vuodesta 2014, vuoden lopulla (marras-joulukuu) käyntien määrä nousi edellisvuoteen verrattuna. Puheluja asiakaspalveluun tuli hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna (2015: 110 833 kpl, 2014: 113 589 kpl), vaikka marras-joulukuussa myös asiakaspuheluissa oli edellisvuotta vilkkaampaa.

Lisätietoa:
tutkimusasiantuntija
Minna Paqvalin
p. 050 341 1679
minna.paqvalin(at)prh.fi

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy