Skip to main content

Vastaa Patentti- ja rekisterihallituksen tilastokyselyyn medialle / Svara på Patent- och registerstyrelsens statistikenkät till media

Lehdistötiedote   •   Marras 17, 2016 09:19 EET

Vastaa PRH:n tilastokyselyyn medialle

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on avannut nettikyselyn toimittajille ja toimituksille kehittääkseen tilastoviestinnän palvelujaan. Kyselyyn vastaamiseen kuluu pari minuuttia.
Kyselyn tulokset julkaistaan PRH:n uutishuoneessa ja Prh.fi-verkkosivustolla joulukuussa.
Kysely on avoinna 17.11.–7.12.2016.

Siirry kyselyyn


Svara på vår statistikenkät till media

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har öppnat en nätenkät för redaktörer och redaktioner för att utveckla sina tjänster inom statistisk kommunikation. Det tar bara ett par minuter att svara.
Resultaten kommer att publiceras i PRS nyhetsrum och på webbplatsen prh.fi i december.
Enkäten är öppen 17 november–7 december 2016.

Gå till enkäten (på svenska)


Lisätietoja/ytterligare information

Leena-Liisa Lehikoinen
Viestintäpäällikkö/kommunikationschef
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)/Patent- och registerstyrelsen (PRS)
puh./tfn 029 509 5877
leena-liisa.lehikoinen@prh.fi

Päivi Männikkö
Viestintäasiantuntija/kommunikationsspecialist
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)/Patent- och registerstyrelsen (PRS)
puh./tfn 029 509 5874
paivi.mannikko@prh.fi

Edistämme teknistä taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut. PRH on myös kansainvälisten PCT-patenttihakemusten uutuustutkimusviranomainen (ISA) ja patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (IPEA). www.prh.fi

Vi främjar den tekniska och ekonomiska utvecklingen och samfundsutvecklingen både nationellt och internationellt. Vi har hand om registreringen av företag, stiftelser och föreningar. Vi granskar och meddelar patent samt registrerar nyttighetsmodeller, varumärken och mönster. Därtill har vi mångsidig rådgivnings-, informations- och kursverksamhet. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar. www.prh.fi

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy