Media no image

Swedbank acquires PayEx

Lehdistötiedotteet   •   Touko 10, 2017 09:04 EEST

Swedbank acquires the payment provider PayEx. Through the acquisition Swedbank enters a new market and adds services to meet customers’ needs of digital solutions for payments.

The market for payment solutions has undergone major changes in recent years by greatly increased on-line purchases and development of invoicing solutions. Payment Service Providers (PSP), as PayEx, has been established with the purpose to improve the purchase experience.

The acquisition creates good prerequisites to continue to develop long term and attractive payment solutions for retail businesses and its customers.

- PayEx is a unique company and we are glad to make this acquisition. There is great competence and knowledge in the company and we will continue the positive development of the company together, says Birgitte Bonnesen, President and CEO at Swedbank.

PayEx is a private owned Group comprising of a number of companies in Sweden, Norway, Denmark and Finland. PayEx offers payment solutions for internet, mobile and physical commerce and administrative services within billing, account management and debt collection. The company also offers financial services such as factoring, instalment and loans.

- We look forward to rapidly increase the customer value for the customers of both parties in cooperation with Swedbank. Swedbank invests in the company that Max Hansson has built for 45 years, says Raymond Klavestad, President and CEO at PayEx.

The company will be a fully owned subsidiary to Swedbank, with headquarters in Visby, acting on an open market with both existing and new customers.

The acquisition is financed with Swedbank’s internal resources and is subject to customary approvals from regulatory authorities, including the Swedish Financial Supervisory Authority and the Swedish Competition Authority.

For more information, please contact:

Raymond Klavestad, VD PayEx, Tel +47 2203 6310

Lisa Forsström, Tf Vice President Sales & Marketing PayEx, Tel: +46 708 787822

Information about PayEx

PayEx was founded 1972 by Max Hansson, who has owned the company since then. The company has more than 10 000 customers and approximately 500 employees in Sweden, Norway, Denmark and Finland. PayEx processes more than SEK 250 bn per year in their home markets on their customers´ behalf. PayEx has AAA-rating and is a credit market company, approved by the Swedish FSA.

Information about Swedbank

Swedbank promotes a sound and sustainable financial situation for the many people, households and companies. Our vision is to contribute to development “Beyond Financial Growth”. As a leading bank in the home markets of Sweden, Estonia, Latvia and Lithuania, Swedbank offers a wide range of financial services and products. Swedbank has over 7 million retail customers and around 651 000 corporate customers and organisations with 241 branches in Sweden and 141 branches in the Baltic countries. The group is also present in other Nordic countries, the US and China. As of 31 March 2017 the group had total assets of SEK 2 488 billion.
Read more at www.swedbank.com

Swedbank acquires the payment provider PayEx. Through the acquisition Swedbank enters a new market and adds services to meet customers’ needs of digital solutions for payments.

Lue lisää »
Media no image

Swedbank förvärvar PayEx

Lehdistötiedotteet   •   Touko 10, 2017 09:03 EEST

Swedbank förvärvar betalningstjänstföretaget PayEx. Genom förvärvet går Swedbank in på en ny marknad och kompletterar sin satsning framåt för att möta kundernas behov av heltäckande digitala lösningar på betallösningsmarknaden.

Betallösningsmarknaden har genomgått stora förändringar de senaste åren genom kraftigt ökande on-line köp och utvecklingen av fakturalösningar. Payment Service Providers (PSP), såsom PayEx, har etablerats i syfte att förbättra kundens köpupplevelse.

Förvärvet skapar goda förutsättningar för att fortsätta utveckla långsiktiga och attraktiva betaltjänster till handeln och dess kunder.

PayEx är ett unikt bolag och vi är glada över att få göra det här förvärvet. Det finns stor kompetens och kunnande i bolaget, och vi vill nu fortsätta driva den positiva utvecklingen i bolaget framåt tillsammans”, säger Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef i Swedbank.

PayEx är i dag en privatägd koncern som omfattar ett flertal bolag i Sverige, Norge, Danmark och Finland. PayEx erbjuder betallösningar för internet-, mobil- och fysisk handel samt administrativa tjänster inom fakturering, reskontrahantering och inkasso. PayEx erbjuder även finansiella tjänster som factoring, delbetalning och lån.

I samarbete med Swedbank ser vi fram emot att snabbt öka kundvärdet gentemot båda parters handlare och kunder. Swedbank investerar vidare i det PayEx som Max Hansson har byggt under 45 år”, säger Raymond Klavestad, vd och koncernchef i PayEx.

Bolaget ska drivas vidare som ett helägt dotterbolag till Swedbank, med huvudkontor i Visby, och fortsätta att agera i en öppen marknad med existerande och nya kunder.

Förvärvet finansieras med bankens egna medel och är villkorat av sedvanlig myndighetsprövning, däribland Finansinspektionen och Konkurrensverket.

För ytterligare information:

Raymond Klavestad, VD PayEx, Tel +47 2203 6310

Lisa Forsström, Tf Vice President Sales & Marketing PayEx, Tel: +46 708 787822


Information om Swedbank

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 651 000 företags- och organisationskunder med 241 kontor i Sverige och 141 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2016 uppgick balansomslutningen till 2 154 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Information om PayEx

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som ägt bolaget sedan dess. Bolaget har fler än 10 000 kunder och omkring 500 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland. De processar årligen mer än 250 mdkr för sina kunders räkning på sina hemmamarknader. PayEx har AAA-rating och är ett kreditmarknadsbolag godkänt av svenska Finansinspektionen. 

PayEx är en privatägd koncern som omfattar ett flertal bolag med cirka 500 medarbetare i fyra länder: Sverige, Norge, Danmark och Finland. PayEx erbjuder betallösningar för internet-, mobil- och fysisk handel samt administrativa tjänster inom fakturering, reskontrahantering och inkasso. PayEx erbjuder även finansiella tjänster som factoring, delbetalning och lån.

Swedbank förvärvar betalningstjänstföretaget PayEx. Genom förvärvet går Swedbank in på en ny marknad och kompletterar sin satsning framåt för att möta kundernas behov av heltäckande digitala lösningar på betallösningsmarknaden.

Lue lisää »
Ophxfdhrsu95wavawpqz

PayEx toimittaa maksuratkaisun EM:n uuteen verkkokauppaan

Lehdistötiedotteet   •   Helmi 19, 2015 15:36 EET

EM valitsi PayExin verkkokauppansa maksuratkaisun toimittajaksi. Verkossa tai mobiililaitteella ostoksia tekevät EM:n asiakkaat voivat PayExin ratkaisun ansiosta maksaa helposti laskulla, kortilla tai suoraan verkkopankkitililtään.

Tsjlzfqfnixruos5fc5t

Clas Ohlson valitsi PayExin verkkomaksujärjestelmän

Lehdistötiedotteet   •   Marras 07, 2013 16:25 EET

PayEx on valittu Clas Ohlsonin Suomen, Ruotsin, Norjan ja Iso-Britannian verkkomyynnin maksupalveluratkaisun toimittajaksi. Ostaessaan tuotteita verkon kautta tietokoneella tai matkapuhelimella, Clas Ohlsonin asiakkaat voivat PayExin sovelluksen avulla maksaa ostoksensa joko kortilla tai suoraan verkkopankkinsa kautta.

Media no image

AllTele valitsi PayExin laskutuspalvelut

Lehdistötiedotteet   •   Kesä 27, 2013 11:38 EEST

PayEx ja AllTele ovat solmineet sopimuksen tietoliikenneyhtiön yksityisasiakkaiden laskujen käsittelystä. Huhtikuussa voimaan tulleeseen sopimukseen sisältyylaskutus, laskupalvelu ja perintäpalvelu.

Meillä on vahva luottamus PayExiin laskutusasioissa ja jatkamme mielellämme yhteistyötä, sanoo AllTelen Mark Hauschildt.

Sopimuksen mukaan PayEx huolehtii kaikesta AllTelen maksuliikenteestä, muun muassa tapahtumien keräämisestä laskutusta varten, seurannasta ja perinnästä. PayEx on ainoa toimittaja koko laskutusprosessissa niin asiakkaalle kuin loppuasiakkaalle.

AllTele on yksi tietoliikennealan suurimmista toimijoista, ja sopimus on osoitus siitä, että PayEx toimittaa korkeatasoisia palveluja tekniikkapainotteisella alalla, toteaa Niklas Levin, joka vastaa PayExin Invoicers-liiketoiminta-alueesta.

AllTele toimittaa lanka- ja matkapuhelin-, laajakaista- ja televisioratkaisuja sekä pilvessä toimivia vaihderatkaisuja yksityis- ja yritysasiakkaille sekä julkiselle sektorille.

PayExilla on yli 40 vuoden kokemus laskupalveluista, ja se on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneratkaisujen toimittaja. Nyt vahvistamme asemaamme entisestään, sanoo Niklas Levin.

Lisätietoja antaa
Niklas Levin, Invoicers-liiketoiminta-alueen johtaja
s-posti: niklas.levin@payex.com
puhelin: +46 498 20 20 74


PayEx on yksityisomistuksessa oleva konserni, jonka pääkonttori sijaitsee Gotlannissa. Konserniin kuuluu useita yrityksiä, ja sen palveluksessa on Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa yhteensä noin 500 työntekijää. PayEx tarjoaa maksuratkaisuja kiinteään ja langattomaan verkkokauppaan ja fyysiseen kauppaan sekä hallintopalveluita, kuten laskutus, reskontranhallinta ja perintä. PayEx tarjoaa myös rahoituspalveluita, kuten myyntilaskurahoitus, osamaksu ja laina.


PayEx ja AllTele ovat solmineet sopimuksen tietoliikenneyhtiön yksityisasiakkaiden laskujen käsittelystä. Huhtikuussa voimaan tulleeseen sopimukseen sisältyylaskutus, laskupalvelu ja perintäpalvelu.

Lue lisää »
Media no image

Byte av VD på PayEx

Lehdistötiedotteet   •   Touko 30, 2013 13:51 EEST

PayEx fortsätter sin positiva utveckling mot en effektivare verksamhet anpassad till en dynamisk marknad. I samband med det har styrelsen och VD Raymond Klavestad kommit överens om att Raymond lämnar bolaget. Styrelseordförande Jonas Lagerstedt tar över som VD tills permanent lösning finns på plats. 

PayEx har sedan 2011 varit inne i en utvecklingsfas för att anpassa bolaget till en hårdare konkurrens och nya behov på marknaden. Som ett led i den utvecklingen har styrelsen och nuvarande VD Raymond Klavestad kommit överens att han lämnar sitt uppdrag som VD och koncernchef. Styrelseordförande Jonas Lagerstedt tar över som VD tills permanent lösning finns på plats. Jonas Lagerstedt har tidigare varit VD för PayEx.

PayEx måste fortsätta att utvecklas i en dynamisk omgivning. Vi måste utmana våra etablerade och invanda arbetssätt. Det är en komplex process som ställer nya krav på kompetensen i ledningen. Raymond har under lång tid även varit verksam inom vår affärsutveckling och bland annat ansvarat för att vi nu färdigställt första fasen i vår mobila satsning. Arbetet är nu på väg in i nästa fas och då behövs ny kompetens. Därför har styrelsen och Raymond kommit överens om att han avslutar sitt uppdrag som VD, säger Jonas Lagerstedt.

Raymond har varit verksam inom PayEx i 12 år och kommer fortsatt att vara tillgänglig för koncernen under en övergångsperiod.

Frågor besvaras av:
Jonas Lagerstedt, styrelsens ordförande
Mejl: jonas.lagerstedt@payex.com


PayEx är en privatägd koncern med huvudkontor på Gotland. Koncernen omfattar ett flertal bolag med cirka 500 medarbetare i fyra länder: Sverige, Norge, Danmark och Finland. PayEx erbjuder betallösningar för internet-, mobil- och fysisk handel samt administrativa tjänster inom fakturering, reskontrahantering och inkasso. PayEx erbjuder även finansiella tjänster som factoring, delbetalning och lån.


PayEx fortsätter sin positiva utveckling mot en effektivare verksamhet anpassad till en dynamisk marknad. I samband med det har styrelsen och VD Raymond Klavestad kommit överens om att Raymond lämnar bolaget. Styrelseordförande Jonas Lagerstedt tar över som VD tills permanent lösning finns på plats.

Lue lisää »
Media no image

Two new top recruitments to PayEx

Lehdistötiedotteet   •   Touko 13, 2013 16:59 EEST

PayEx continues to strengthen its position in the market as one of the leading payment solutions providers in the Nordic region. The recruitment of two top resources in the form of Malin Jönsson as new head of the Collection business area and Lena Tollerz Törn as new CIO represents a tremendous addition to PayEx.

This is an important step in the continuing development of PayEx and I am delighted that we have recruited two such key people with great experience in their respective areas. This increases our opportunities to reinforce what we offer our customers and so reinforce our position in the market, says Jonas Lagerstedt, Chairman of PayEx.

Malin joins from Sergel where she was responsible for Customer Operations in collection. Malin has also been sales manager of Sergel Kredittjänster in Sweden and was part of Sergel's management group in Sweden for several years. She has held various positions of responsibility in the field of debt collection and financial services since 1995.

I am extremely pleased to have this exciting opportunity to head the Collection business area at PayEx. Because PayEx stands out as such an innovative and creative company, there is every opportunity for PayEx to be the modern alternative to traditional debt collection, says Malin Jönsson

Lena Tollerz Törn is an experienced CIO and was most recently Chief Operating Officer with responsibility for IT and Operations at SPP. She has also had the role of IT Manager at SPP. Lena has previously worked as CIO at the Swedish Tax Agency and as project manager and consultant on major IT development projects at Accenture. Lena replaces Lars Marlow Krosby in the Group Management. Lars will take the role as Development Manager. 

Starting work at PayEx will be tremendously enjoyable! I have been following the rapid and exciting technical development in payment solutions in recent years. I am looking forward to being very much involved in helping to perform and streamline this development in my work at PayEx IT, says Lena Tollerz Törn

For further information, please contact:

Jonas Lagerstedt, Chairman, Payex
E-mail: jonas.lagerstedt@payex.com 
Telephone: +46 8 457 08 82

Louise Gauffin, Head of Marketing, PayEx
E-mail: louise.gauffin@payex.com 
Telephone: +46 498 20 29 99


PayEx is a privately owned group, headquartered in Gotland. The group comprises a number of companies with around 500 employees in four countries: Sweden, Norway, Denmark and Finland. PayEx offers payment solutions for online, mobile and physical trading as well as administrative services related to invoicing, ledger-handling and debt collection. PayEx also provides financial services such as factoring, part-payments and loans.


PayEx continues to strengthen its position in the market as one of the leading payment solutions providers in the Nordic region. The recruitment of two top resources in the form of Malin Jönsson as new head of the Collection business area and Lena Tollerz Törn as new CIO represents a tremendous addition to PayEx.

Lue lisää »
Media no image

PayEx to participate in NFC & Mobile Money Summit – showing Sweden's answer to the mobile wallet

Lehdistötiedotteet   •   Loka 23, 2012 09:32 EEST

During 22-25 October, PayEx is in Milan at the NFC & Mobile Money Summit, the annual international trade fair for mobile payment solutions. New and existing technology, tomorrow's mobile payment solutions and changes in consumer behaviour are all presented here. PayEx will demonstrate WyWallet, the Swedish answer to the mobile wallet, to an international audience.

Interest in future and existing mobile payment solutions is very high and people come from all over the world to spend four days demonstrating the very latest technology in the area, discussing the payment solutions of the future and how they will affect consumer behaviour, creating partnerships and finding new customers. PayEx will be present at the summit and is behind the technology and operation of WyWallet, the Swedish answer to the mobile wallet.

-    Right now we are at an exciting stage where we can see that mobile payments are hardly out of the cradle. This is a chicken and egg situation. Before consumers want to start using mobile payment services there must be widespread network structures and user-friendly services - and vice versa. Consumers alone cannot drive the movement towards the use of mobile payment services; dealers must get involved too. But once the ball starts rolling, things happen very quickly, says Mikael Hellberg,  Business Area Manager Mobile Payments at PayEx. 

WyWallet was launched this summer as the mobile payment solution of the four major Swedish operators. These companies' market share makes it possible for 97 per cent of Sweden's mobile phone users to use this solution. Behind the technology are PayEx and technical partner Accumulate. PayEx is responsible for the development and operation of the extensive service infrastructure needed to handle mobile payments. The advanced technology and infrastructure behind WyWallet makes it possible to pay via the mobile phone across all channels - on the internet, in physical shops, by SMS and to transfer money from person to person.

Try out different payment solutions on the stand

Visitors to the PayEx and Accumulate stand can try out all parts of the WyWallet payment solution. At three different stations on the stand, visitors can perform simulated purchases using different channels: via the internet, from person to person and physical NFC payment. At one station, visitors can also get a complete picture of the entire infrastructure and technology behind the solution.

A trade fair to promote growth

NFC & Mobile Money Summit is considered by many to be the most important annual industry event for mobile payment solutions. The event brings together leading executives from financial services and institutions, mobile operators, development organisations, program developers and goods and service suppliers, as well as legislators and political decision makers. The idea is to create an environment to cement relationships, build ideas and promote the growth of mobile payment solutions.

For further information, please contact:

Mikael Hellberg, Business Area Manager Mobile Payments, PayEx, +46 (0)70 -740 78 98, mikael.hellberg@payex.com

Louise Gauffin, Nordic Marketing Manager, PayEx, +46 (0)73 -355 35 55, louise.gauffin@payex.com

PayEx is a privately owned group, with its head office located in Gotland. The group comprises a number of companies, with about 500 employees in four countries: Sweden, Denmark, Norway and Finland. PayEx offers payment solutions for internet, mobile and physical trading, as well as administrative services in invoicing, ledger management and debt recovery. PayEx also offers financial services such as factoring, part-payment and loans.

In 2009, PayEx launched a solution for mobile payments. This has since been developed into a complete infrastructure for mobile payments between persons, on the internet, in shops, at product vending machines and not least for mobile websites, applications and SMS.

WyWallet is a joint initiative by Sweden's mobile operators (Telia, Tele2, Telenor and 3) and the new standard for mobile payments. These companies' market share makes it possible for 97 per cent of Sweden's mobile phone users to use this solution. Through their respective operators, users can:

  • pay for SMS purchases by mobile invoice, bank card, separate invoice or WyWallet account
  • transfer money to other WyWallet customers directly in the app
  • shop simply and securely on the internet and in other apps
  • get credit on Swedish pay-as-you-go phones directly in the WyWallet app

NFC (an abbreviation of Near Field Communication) is a standard for the wireless exchange of data. With the aid of an NFC based terminal and an NFC equipped mobile phone (the NFC chip is built into the mobile phone or in a sticker that can be applied to it), only rapid contact at short distance is needed to complete a transaction. NFC is already used for a range of services, such as entry cards, public transport tickets etc.

During 22-25 October, PayEx is in Milan at the NFC & Mobile Money Summit, the annual international trade fair for mobile payment solutions. New and existing technology, tomorrow's mobile payment solutions and changes in consumer behaviour are all presented here. PayEx will demonstrate WyWallet, the Swedish answer to the mobile wallet, to an international audience.

Lue lisää »
Media no image

New Chairman of the Board at PayEx

Lehdistötiedotteet   •   Loka 01, 2012 16:45 EEST

Jonas Lagerstedt, CEO of PayEx,  is today actively assuming the role of Chairman of the Board of PayEx. Jonas' move means that Raymond Klavestad takes over as CEO.

CEO Jonas Lagerstedt acitvely assumes the role of Chariman of the Board of PayEx with effect from 1 October 2012. Owner and founder Max Hansson will continuer to be active on the Board. As previously, Jonas will continue to work in both Stockholm and Gotland, where the head office is located.

-  With this change of role we are following the strategy previously set by the Board – that the governance of PayEx needs both an active Board and a continued focus on operational issues. I will be focusing on the strategic and structural governance of the company in my role as Chairman," says Jonas Lagerstedt, Chairman of PayEx.

Raymond Klavestad has today taken up the position of CEO of PayEx. He has been with the group for 12 years and has worked on payment solutions since 1983. Most recently, Raymond was Business Area Manager Mobile. In his new role as CEO, he will be responsible for operations at PayEx. Raymond will be stationed in Norway, but will divide his time between the group's offices in the Nordic region.

My focus will be to continue PayEx' positive development, with customer growth and the further development of competitive products and services. I am looking forward to working with Jonas," says Raymond Klavestad, CEO of PayEx.

For further information, please contact:   

Raymond Klavestad CEO, PayEx, mobile: +4791131904,  raymond.klavestad@payex.com

Jonas Lagerstedt, Chairman, PayEx, mobile +46730575754, jonas.lagerstedt@payex.com

 

PayEx

PayEx is a privately owned group, with its head office located in Gotland. The group comprises a number of companies, with about 500 employees in four countries: Sweden, Denmark, Norway and Finland. PayEx offers payment solutions for internet, mobile and physical trading, as well as administrative services in invoicing, ledger management and debt recovery. PayEx also offers financial services such as factoring, part-payment and loans. 

Jonas Lagerstedt, CEO of PayEx, is today actively assuming the role of Chairman of the Board of PayEx. Jonas' move means that Raymond Klavestad takes over as CEO.

Lue lisää »
Media no image

Management changes at PayEx

Lehdistötiedotteet   •   Kesä 18, 2012 16:29 EEST

On 1 October, Jonas Lagerstedt becomes an active member of the board and Raymond Klavestad becomes the new CEO of PayEx.

Jonas Lagerstedt, CEO of PayEx, is moving to a more active role on the board of directors on 1 October 2012, with continued responsibility for company strategy and structural issues. Raymond Klavestad is taking over the role of CEO.

Currently Business Area Manager Mobile, in his new role Raymond Klavestad will take on responsibility for operations at PayEx. Raymond has been with the group for 12 years, and has been working on payment solutions since 1983. He will continue to be stationed in Norway.

"We on the board have come to the conclusion that the company is at a stage where PayEx requires both active governance and a continuing strong focus on operational issues. This change will achieve that," says Jonas Lagerstedt.

For more information, contact:

Jonas Lagerstedt, CEO PayEx

+46730575754

Jonas.lagerstedt@payex.com

About PayEx

PayEx is a privately owned group in the financial sector. Its head office is in Gotland, Sweden. The group comprises a number of companies, with about 500 employees in four countries. PayEx offers payment solutions for internet, mobile and physical trading, as well as administrative services in invoicing, ledger management and debt recovery. PayEx also offers financial services such as factoring and part-payment. Find out more at payex.se.

On 1 October, Jonas Lagerstedt becomes an active member of the board and Raymond Klavestad becomes the new CEO of PayEx.

Lue lisää »

PayEx

Om PayEx

PayEx on Pohjoismaiden johtava maksualan asiantuntija. PayEx on yksityinen rahoitusalan konserni, jonka pääkonttori on Gotlannin saarella Ruotsissa. Konserniin kuuluu useita yhtiöitä, joissa työskentelee runsaat kuusisataa työntekijää neljässä maassa. Jo vuodesta 1972 olemme kehittäneet vankkaa maksuratkaisujen alan asiantuntemustamme, jota tarjoamme internet-, mobiili- ja fyysiseen kaupankäyntiin, hinnoitteluun ja laskutukseen, laskujen ja reskontran hallintaan sekä perintä- ja luottoasioiden käsittelyyn

Osoite