Mikä on krooninen myelooinen leukemia (KML)

Uutiset   •   Syys 21, 2018 11:48 EEST

Maailman kroonisen myelooisen leukemian päivää (World CML Day) vietetään 22.9. Krooninen myelooinen leukemia on yksi verisyövistä.

Leukemia eli verisyöpä johtuu luuytimen valkosolujen esiasteiden muuttumisesta pahanlaatuisiksi syöpäsoluiksi.1 Leukemioita on monia eri tyyppejä1 ja ne jaetaan akuutteihin ja kroonisiin.

Krooniset leukemiat etenevät hitaammin, ja potilas voi olla pitkään oireeton.1Kroonisten leukemioita on kahta päätyyppiä: krooninen myelooinen leukemia (KML) ja krooninen lymfaattinen leukemia (KLL).

Krooninen myelooinen leukemia (KML) edustaa 10–15 % kaikista leukemiatapauksista.2, 3 Suomessa KML:ää sairastavia potilaita on arviolta 650–700 ihmistä ja uusia tapauksia todetaan vuosittain noin 50.4

Krooninen myelooinen leukemia on luonteeltaan krooninen sairaus. Nykytiedon mukaan sairauteen ei ole parantavaa lääkehoitoa. Nykyisillä hoidoilla ennuste on valtaosalla sairastuneista hyvä ja suurin osa elää sairautensa kanssa pitkään. 4

Tutustu kroonisen myelooisen leukemiaan sekä sen diagnostiikkaan ja hoitoon oheisen infograain avulla.

Lähteet

1 Jonna Salonen. Leukemia (verisyöpä). Duodecim Terveyskirjasto 22.1.2015. http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00040&p_teos=dlk Sivulla vierailtu syyskuussa 2018.

2 American Cancer Society. Chronic myeloid leukemia detailed guide. https://www.cancer.org/cancer/chronic-myeloid-leukemia.html. Vierailtu kesäkuussa 2018.

3 A. Hochhaus, et al. Chronic Myeloid Leukaemia: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol (2017) 28 (suppl 4): iv41-iv51 doi:10.1093/annonc/mdq219.

4 Suomen Syöpäpotilaat. KML-potilaan opas. 2017.

Lue lisää »

Syyskuussa vietetään hematologisten syöpien kuukautta

Uutiset   •   Syys 19, 2018 20:53 EEST

Syöpähoitoa tarvitsevia on joukossamme jatkuvasti enemmän. Heistä jokainen ansaitsee parasta mahdollista hoitoa. Tässä kuussa vietetään hematologisten syöpien eli verisyöpien kuukautta. Kuukauden aikana on tavoitteena lisätä tietoisuutta leukemiasta ja lymfoomasta. Maailman lymfoomapäivä (World Lymphoma Day) on 15.9. ja Maailman kroonisen myelooisen leukemian päivää (World CML Day) vietetään 22.9.

Leukemia eli verisyöpä johtuu luuytimen valkosolujen esiasteiden muuttumisesta pahanlaatuisiksi syöpäsoluiksi.1 Leukemioita on monia eri tyyppejä1 ja ne jaetaan akuutteihin ja kroonisiin.

Akuutit leukemiat kehittyvät nopeammin kuin krooniset leukemiat.1 Akuuttien leukemioiden päätyyppejä ovat akuutti myelooinen leukemia (AML) ja akuutti lymfaattinen leukemia (ALL). Akuutteja leukemioita todetaan Suomessa vuosittain noin 200 aikuisella.2

Krooniset leukemiat etenevät hitaammin, ja potilas voi olla pitkään oireeton.1Kroonisia leukemioita on kahta päätyyppiä: krooninen myelooinen leukemia (KML) ja krooninen lymfaattinen leukemia (KLL).

Tutustu videoon, jossa syöpähoitoa tarvitsevat kertovat elämästään: https://www.youtube.com/watch?v=TCpfPk1Olac&t=22s

Lue lisää »

Pfizer mukaan EK:n Työ ei syrji -kampanjaan

Uutiset   •   Syys 12, 2018 07:39 EEST

Pfizerille yhdenvertainen työkulttuuri on ensiarvoisen tärkeää. Yritys on mukana Suomen Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Työ ei syrji -kampanjassa, jonka tarkoituksena on muuttaa asenteita ja vähentää syrjintää työelämässä.

Työ ei syrji -kampanjaan osallistuminen on luonteva jatkumo Pfizerin työelämän ja yrityskulttuurin kehittämiseen panostamalle työlle, josta yritys sai vuonna 2016 ainoana yrityksenä Parempaa työelämää -laatupalkinnon.Pfizer pyrkii mahdollistamaan parhaan lääkehoidon suomalaisille, tukemaan tiedettä Suomessa sekä vaikuttamaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Tavoitteiden saavuttamiseksi yhtiö on varannut strategiastaan merkittävän osan johtamiseen, työkulttuurin ja henkilöstön hyvinvointiin.

Tutustu Työ ei syrji -kampanjaan: https://eisyrji.fi/

Lisätietoa Pfizerin v. 2016 saamasta Parempaa työelämää -laatupalkinnosta: http://media.pfizer.fi/pressreleases/pfizerille-parempaa-tyoeelaemaeae-laatupalkinto-johtamisen-ja-kilpailukyvyn-kehittaeminen-laehtee-luottamuksen-rakentamisesta-1677152

Lue lisää »

TUTKIMUS: Kotihoidon asiakkaiden rokottaminen pneumokokkitauteja vastaan sai aikaan säästöjä Joensuussa

Lehdistötiedotteet   •   Syys 07, 2018 08:44 EEST

Uuden tutkimuksen mukaan 409 iäkkään kotihoidon asiakkaan rokottaminen 13-valenttisella pneumokokkirokotteella yhdessä influenssarokotuksen kanssa toi Joensuun kaupungille kahden vuoden seurantajakson aikana terveydenhuollon kokonaiskustannuksissa 3 800 euroa säästöä kotihoidon asiakasta kohden. Kun keuhkokuumeeseen liittyviä kustannuksia käytettiin lähtökohtana, sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 7, eli 1 euron investoinnilla saatiin 7 euron säästöt pienempinä terveydenhuoltomenoina ja keuhkokuumeeseen liittyvinä kustannuksina.1

Joensuun kaupunki rokotti 409 iäkästä kotihoidon asiakasta 13-valenttisella pneumokokkirokotteella (PCV13) syksyllä 2012. Asiakkaat olivat myös oikeutettuja kausi-influenssarokotteeseen.Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida, tuoko kotihoidon asiakkaiden rokottaminen pneumokokkitauteja vastaan säästöä kunnalle.

Selvityksessä verrattiin niiden henkilöiden terveydenhuoltomenoja, jotka olivat saaneet sekä kausi-influenssa- että PCV13-rokotukset niiden henkilöiden terveydenhuoltomenoihin, jotka rokotettiin ainoastaan kausi-influenssaa vastaan. Menetelmänä käytettiin retrospektiivista havainnoivaa rekisteritutkimusta, jossa hyödynnettiin alueellisen Mediatri-potilastietojärjestelmän rekisteritietoja. Kotihoidon asiakkaita ja heidän palveluiden käyttöään seurattiin kahden vuoden ajan.

Selvityksen mukaan 13-valenttisella pneumokokkirokotteella (PCV13) rokotetun ryhmän pneumoniaan liittyvät kustannukset olivat 434 euroa pienemmät ja koko terveydenhuolto maksoi 3 800 euroa vähemmän kuin ei-PCV13-rokotetun ryhmän. Selvityksessä potilaiden välillä oli kustannusten suuruudessa huomattavaa vaihtelua. Kun keuhkokuumeeseen liittyviä kustannuksia käytettiin lähtökohtana, sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 7, eli 1 euron investoinnilla saatiin 7 euron säästöt pienempinä terveydenhuoltomenoina ja keuhkokuumeeseen liittyvinä kustannuksina. Tulokset osoittavat, että kotihoidon potilaiden rokottaminen voi tuoda säästöjä terveydenhuoltoon ja palvelun tuottajalle.

”Joensuu on panostanut kotihoidon asiakkaiden pneumokokkirokottamiseen ja tämä selvitys vahvisti, että työ toi terveydenhuollolle säästöjä. Tämä hanke loi osaltaan pohjaa Siun soten vaikuttavuusinvestointiin, jossa kohonneessa sairastumisriskissä olevia kuntalaisiamme rokotetaan pneumokokkitauteja vastaan”, kertoo Siun soten palvelupäällikkö Leena Timonen.

Selvitys Exploring the costs of a 13-valent pneumococcal conjugate vaccination program for home care patients on julkaistu Current Medical Research and Opinion -julkaisussa 17.8.2018. Selvityksen ovat kirjoittaneet Miika Linna (dosentti, Aalto-yliopisto), Juha Laine (terveystalouspäällikkö, dosentti, Pfizer Suomi), Leena Timonen (palvelupäällikkö, Siun sote), Heidi Åhman (tieteellinen asiantuntija, Pfizer Suomi) ja Myint Tin Tin Htar (lääketieteellinen johtaja, Pfizer Ranska).

Lisätietoa

 • dosentti Miika Linna, Aalto-yliopisto, puh. 050 362 0796
 • terveystalouspäällikkö, dosentti Juha Laine, Pfizer, puh. 09 430 040

Lähteet:

1     Miika Linna, Juha Laine, Leena Timonen, Heidi Åhman & Myint Tin Tin Htar (2018): Exploring the costs of a 13-valent pneumococcal conjugate vaccination program for home care patients, Current Medical Research and Opinion, DOI: 10.1080/03007995.2018.1513398. https://doi.org/10.1080/03007995.2018.1513398

SIun sote

Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, ympäristöterveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut 14 kunnan alueella Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä.

Pfizer

Hyvä terveys on elintärkeää - niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Pfizerin tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa. Yhtenä maailman suurimmista lääkeyrityksistä Pfizerilla on ollut merkittävä rooli lääketieteen kehittämisessä. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Pfizer on mukana luomassa uusia, edistyksellisiä lääkehoitoja ja toimintatapoja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on mahdollistaa paras lääkehoito sitä tarvitseville. Maailmassa on arvioitu olevan noin 30 000 eri sairautta. Niistä vain noin kolmasosaan on saatavilla tehokasta hoitoa. Kehitys on vasta alkanut. www.pfizer.fi

Lue lisää »

Pfizer Suomi ja Huoleti Oy aloittavat yhteistyön potilaan arjen tukemiseksi

Uutiset   •   Syys 07, 2018 08:01 EEST

Pfizer Suomi ja Huoleti Oy ovat sopineet kolmivuotisesta yhteistyöstä tulehduksellisiin suolistosairauksiin sairastuneiden arjen tukemiseksi Huoleti-potilassovelluksen avulla. Pfizer Suomen Inflammation & Immunology -liiketoimintayksikkö haluaa tukea potilaita, jotka elävät elämänmittaisten sairauksien kanssa. Huoletin palvelun tavoitteena on helpottaa potilaiden arkielämää ja sitä kautta elämänlaatua.

Uudenlaisten vertaistuen, arjen avun ja kohdennettujen palveluiden ratkaisujen tavoitteena on potilaan arkielämän helpottaminen, ja helpottumisen myötä mahdollistuva elämänlaadun ja hyvinvoinninkokemuksen kohentuminen. Siksi Huoleti Oy oli luonteva valinta Pfizer Suomen yhteistyökumppaniksi.

Pfizer tuo pitkäaikaisia tulehdustauteja sairastavien potilaiden hoitoon uusia innovatiivisia lääkehoitoja, joiden tavoitteena on lievittää merkittävästi potilaan kokemaa tautitaakkaa. Lääkehoidon ohella potilaat tarvitsevat kuitenkin monipuolista tukea.

”Pfizer Suomelle on tärkeää olla mukana mahdollistamassa toimivia tukipalveluja potilaille ja olemme hyvin innoissamme uudesta yhteistyöstä Huoletin kanssa, sillä Huoleti on kehittänyt innovatiivisen potilastukiratkaisun.
Huoleti-palvelun avulla potilas voi luoda hänelle kohdennetun vertaisverkoston sekä kerätä ystävistään ja vapaaehtoisistaan tukiverkoston auttamaan arjessa. Palvelu tarjoaa sen käyttäjille myös kohdennettua tietoa sairaudesta sekä arkea tukevia palveluja lähiympäristöstä.

Pfizer haluaa olla mukana mahdollistamassa helpompaa arkea potilaille ja yhteistyö Huoletin kanssa on yksi konkreettinen esimerkki tällaisesta toiminnasta”, toteaa Pekka Lehmus, Inflammation & Immunology -yksikön johtaja.

Huoleti täydentää sairauden varsinaista hoitoa saattamalla arjessaan tukea tarvitsevat ja tukijat yhteen 
 
Huoleti on suomalainen startup-yritys, jonka tiimi on kehittänyt sosiaalisia verkostoja hyödyntävän digitaalisen arkitarpeiden palvelukokonaisuuden täydentämään terveydenhuollon palveluita. 

”Vakavan sairauden myötä normaalin arjen sujuminen usein hankaloituu, eivätkä yhteiskunnan tukijärjestelmät aina kata varhaisen vaiheen arjen apua. Sujuva arki ja lähiympäristön tuki perheelle auttavat sairastunutta. Modernin yhteisöllisyyden luominen ja arjen avun tarjoamisen ja pyytämisen helpottaminen ovat tärkeitä”, kiteyttää Huoleti Oy:n toimitusjohtaja Carita Savin.

Käyttämällä Huoletin digitaalista alustaa ja sovellusta potilaat voivat luoda omia sosiaalisia verkostojaan, joka mahdollistaa heille tuen pyytämisen ja saamisen ystäviltään, perheeltään ja vapaaehtoisilta helposti ja nopeasti: Huoleti on tukiverkosto potilaan taskussa.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Pfizer Suomi

Pekka Lehmus

johtaja, Inflammation & Immunology, Pfizer, puh. (09) 430 040 (vaihde)


Kirsi Kalpala

asiantuntijalääkäri, Pfizer, puh. (09) 430 040 (vaihde)


Huoleti Oy
Carita Savin

toimitusjohtaja, Huoleti Oy, puh. 040 562 1700
 

Huoleti – Tukiverkosto taskussasi.

Huoleti on tamperelainen terveysteknologia-alan startup-yritys, jonka kehittämä palvelu tarjoaa vakavasti sairastuneille ja heidän läheisilleen helpon keinon arjessa selviytymiseen, avun tarjoamiseen ja vertaistuen löytämiseen. Huoleti on panostanut alusta asti tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan, jotka ovat palvelussa ja kehittämisessä avainasemassa.

Palvelu tarjoaa myös kattavasti tietoa sairaudesta. Huoleti täydentää lääketieteellistä ja ammatillista hoitoa kohtauttamalla tukijoita ja tukea tarvitsevia. Huoletin palvelu on mobiilisti toimiva digitaalinen alusta, jonka avulla avun pyytäminen ja tarjoaminen käy helposti. Helppokäyttöisen palvelun avulla on mahdollista löytää vertaistukea ja saada apua arjen haasteisiin. https://huoleti.fi/

Pfizer

Hyvä terveys on elintärkeää - niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Pfizerin tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa. Yhtenä maailman suurimmista lääkeyrityksistä Pfizerilla on ollut merkittävä rooli lääketieteen kehittämisessä. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Pfizer on mukana luomassa uusia, edistyksellisiä lääkehoitoja ja toimintatapoja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on mahdollistaa paras lääkehoito sitä tarvitseville. Maailmassa on arvioitu olevan noin 30 000 eri sairautta. Niistä vain noin kolmasosaan on saatavilla tehokasta hoitoa. Kehitys on vasta alkanut. www.pfizer.fi

Lue lisää »

Xeljanz (tofasitinibi) sai Euroopan komissiolta myyntiluvan uuteen käyttöaiheeseen, haavaisen paksusuolitulehduksen (ulseratiivinen koliitti eli UC) hoitoon

Lehdistötiedotteet   •   Elo 30, 2018 07:59 EEST

Suun kautta annosteltava Xeljanz-reseptilääke (tofasitinibi) on saanut Euroopan komissiolta myyntiluvan nyt myös ulseratiivisen koliitin (UC) hoitoon. Aiemmin Xeljanz on saanut myyntiluvan nivelreuman ja nilvelpsoriaasin hoitoon.Euroopan komissio antoi myyntiluvan UC-käyttöaiheeseen sekä UC:n induktiohoitoon tarkoitetulle 10 mg:n vahvuudelle 26.7.2018.

Tofasitinibi on tarkoitettu kohtalaisen tai vaikean aktiivisen haavaisen paksusuolitulehduksen hoitoon aikuisille, jotka eivät ole saaneet riittävää vastetta, joiden vaste on hävinnyt tai jotka eivät ole sietäneet joko tavanomaista hoitoa tai biologista lääkettä.1

Induktiotutkimuksissa tofasitinibia 10 mg kaksi kertaa vuorokaudessa saaneilla potilailla yleisimmin raportoituja haittavaikutuksia olivat päänsärky, nasofaryngiitti, pahoinvointi ja nivelkipu. Induktio- ja ylläpitohoitoa koskevien tutkimusten tofasitinibi- ja lumelääkeryhmissä yleisimmät vakaviksi haittavaikutuksiksi luokitellut haittavaikutukset olivat ruoansulatuselimistön haittavaikutukset ja infektiot, ja yleisin vakava haittavaikutus oli haavaisen paksusuolitulehduksen paheneminen.1

Mikä on ulseratiivinen koliitti

Ulseratiivinen koliitti on pitkäaikainen (krooninen) suolisairaus, joka esiintyy paksusuolen alueella. Sairauden syntymekanismia ei edelleenkään täysin tunneta. Se alkaa usein nuorella aikuisiällä, 20–35-vuotiaana.2

Ulseratiivisen koliitin pääasiallisena vaivana on viikkokausia jatkuva verinen ripuli. Hoitona on lääkärin suunnittelema lääkehoito.2

Suomessa ulseratiiviseen koliittiin sairastuu vuosittain noin 25 ihmistä sataatuhatta kohti, ja sen esiintyvyys Suomessa on noin 450 tapausta 100 000 asukasta kohti. 3Ulseratiivisen koliitin esiintyvyys on korkea Pohjoismaissa, Länsi-Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Australiassa.3

Lisätietoa

Kirsi Kalpala, asiantuntijalääkäri, Pfizer, puh. 09 430 040 (vaihde)

Lähteet

1 Xeljanz valmisteyhteenveto.

2 Pertti Mustajoki, Tietoa potilaalle: Haavainen paksusuolitulehdus (colitis ulcerosa). Lääkärikirja Duodecim. 24.10.2017.

3 Taina Sipponen, Haavainen paksusuolitulehdus (colitis ulcerosa). Lääkärin käsikirja. 18.5.2016.

Hyvä terveys on elintärkeää - niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Pfizerin tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa. Yhtenä maailman suurimmista lääkeyrityksistä Pfizerilla on ollut merkittävä rooli lääketieteen kehittämisessä. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Pfizer on mukana luomassa uusia, edistyksellisiä lääkehoitoja ja toimintatapoja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on mahdollistaa paras lääkehoito sitä tarvitseville. Maailmassa on arvioitu olevan noin 30 000 eri sairautta. Niistä vain noin kolmasosaan on saatavilla tehokasta hoitoa. Kehitys on vasta alkanut. www.pfizer.fi

Suun kautta annosteltava Xeljanz-reseptilääke (tofasitinibi) on saanut Euroopan komissiolta myyntiluvan nyt myös haavaisen paksusuolitulehduksen (ulseratiivisen koliitin eli UC:n) hoitoon. Aiemmin Xeljanz on saanut myyntiluvan nivelreuman ja nilvelpsoriaasin hoitoon.

Lue lisää »

Mitä lääketurvatoiminta on?

Uutiset   •   Elo 23, 2018 09:51 EEST

Siun sote panostaa ennaltaehkäisyyn ja rokottaa kuntalaisiaan pneumokokkitauteja vastaan – hankinnan perusteena vaikuttavuus ja konkreettiset tulokset

Uutiset   •   Elo 16, 2018 10:00 EEST

Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Pfizer Oy

TIEDOTE  16.8.2018

Siun sote panostaa ennaltaehkäisyyn ja rokottaa kuntalaisiaan pneumokokkitauteja vastaan – hankinnan perusteena vaikuttavuus ja konkreettiset tulokset

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote ja lääkeyritys Pfizer ovat sopineet rokottamiseen liittyvästä, ennaltaehkäisevän terveydenhuollon uudenlaisesta riskinjakomallista. Sopimuksella tavoitellaan mitattavaa terveyshyötyä. Yhteistyösopimuksen mukaan Siun sote ostaa rokotevalmistaja Pfizerilta kohonneessa sairastumisriskissä oleville kuntalaisilleen rokotteen pneumokokkitauteja vastaan. Sopimuksessa on määritelty konkreettiset tavoitteet, joiden toteutumisen mittaamiseksi pneumokokkitautien ilmaantuvuutta seurataan Siun soten alueella.

Tuloksiin perustuvan sopimuksen mukaan Siun sote maksaa ensin hankkimistaan rokotteista erikseen sovitun, kokonaisinvestointia alhaisemman summan. Jos ennalta määritellyt tavoitteet saavutetaan, Siun sote maksaa sovitun loppuosan. Mikäli tavoitteita ei saavuteta, lisäsummaa ei makseta. Sopimus on hyvä esimerkki hankkeesta, jossa yksityinen toimija tarjoaa julkisen sektorin toimijalle mahdollisuuden ostaa tuloksia ja vaikuttavuutta sen sijaan, että maksetaan vain suoritteista tai pelkästä toiminnasta.

Ilmaiseen rokotukseen ovat oikeutettuja Siun soten alueella asuvat 18–64-vuotiaat, pneumokokkitautien osalta riskiryhmiin määritellyt henkilöt. Riskitekijöitä ovat esimerkiksi krooniset sydän- ja verisuonisairaudet, krooniset keuhkosairaudet, diabetes ja reuma. Lisäksi rokotuksen saavat kaikki 65–74-vuotiaat Siun soten alueella asuvat henkilöt (syntyneet vuosina 1944-1953). Nämä henkilöt ovat lääketieteellisin perustein suuremmassa riskissä sairastua pneumokokkibakteerin aiheuttamiin tauteihin.

”Riskiryhmien rokottamisella Siun sote tavoittelee konkreettisia hyötyjä. Ensisijaisesti haluamme ylläpitää kuntalaistemme terveyttä ja edistää iäkkäämpien kotona asumista”, toteaa Siun soten toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen. ”Toisaalta nykyisessä tiukassa taloustilanteessa tämänkaltainen uusi hankintamalli hyvinvoinnin rakentamiseen ja rahoittamiseen on tervetullut. Tavoitteenamme on aikaansaada säästöjä kuntayhtymän terveydenhuollossa ja allokoida resurssien käyttöä tehokkaasti. Haluamme siirtyä suoritteiden ostosta vaikuttavuuteen investoimiseen”, hän jatkaa.

Siun soten ylilääkäri ja infektiolääkäri Jukka Heikkinen näkee rokotukset tarpeellisena: ”Tietyillä lääketieteellisillä riskiryhmillä ja iäkkäillä on kohonnut riski sairastua pneumokokkibakteerin aiheuttamiin tauteihin, kuten keuhkokuumeeseen. Keuhkokuume johtaa usein sairastelukierteeseen ja saattaa etenkin iäkkäille olla hengenvaarallinen”, hän toteaa. ”Lähivuosina keuhkokuume tulee yleistymään entisestään väestön vanhenemisen myötä, jos ilmaantuvuuteen ja hoitokäytäntöihin ei pystytä vaikuttamaan”, Heikkinen jatkaa. ”Rokottamalla kohonneessa riskissä olevia, voidaan vähentää laitos- ja kotihoitoon joutumista. Pneumokokkirokotteen hyödyistä on olemassa näyttöä sekä kliinisestä tehotutkimuksesta että arkivaikuttavuustutkimuksista.”

Ennaltaehkäisevään toimintaan ei aina riitä tarpeeksi varoja, vaikka se usein tulisi edullisemmaksi. Uusilla rahoitusmalleilla ja riskiä jakamalla pystytään löytämään uusia ratkaisuja, joissa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöstä hyötyvät molempien osapuolten lisäksi myös yksittäiset kansalaiset. ”On hienoa, että vaikuttavuuteen perustuva hankintamalli on rantautunut myös Suomen terveydenhuoltoon. Siun soten esimerkki osoittaa, miten rokottaminen voidaan nimenomaan nähdä investointina eikä pelkkänä kulueränä”, sanoo Pfizerin rokoteyksikön johtaja Tero Ylitalo. ”Tuloksellisesta ja pitkäjänteisestä hyvinvoinnin edistämisestä hyötyvät kaikki osapuolet. Toivottavasti tämä yhteiskunnallista hyvää tuottava sopimusmalli on kasvava trendi”, hän toteaa.

Rokotukseen oikeutetut henkilöt tulevat syksyllä saamaan asiasta kirjeitse tarkempaa tietoa ja ohjeistusta, mikäli he ovat viime vuosina asioineet Siun soten terveydenhuollossa. Henkilöitä, jotka kuuluvat pneumokokkitautien riskiryhmiin (esimerkiksi krooniset sydän- ja verisuonisairaudet, krooniset keuhkosairaudet, diabetes, reuma), mutta eivät ole saaneet kirjettä 28.9. mennessä, neuvotaan ottamaan yhteyttä lähimpään terveysasemaan, jossa tarkistetaan onko henkilö oikeutettu rokotteeseen.

Rokotustilanteessa avustavat Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijat Siun soten terveydenhuollon henkilöstön ohjauksessa.


Lisätietoa:

Hankintamalliin ja tavoitteisiin liittyvät kysymykset:
Ilkka Pirskanen, toimitusjohtaja, Siun sote, puh. 013 330 4500
Tero Ylitalo, rokoteyksikön johtaja, Pfizer Oy, puh. 09 4300 40

Pneumokokkitauteihin liittyvät kysymykset:
Jukka Heikkinen, ylilääkäri ja infektiolääkäri, Siun sote, puh. 013 330 4183

Vaikuttavuusinvestointimalliin liittyvät kysymykset:
Petri Kivinen, hallintoylilääkäri, Siun sote, puh. 013 330 4919


Tietoa pneumokokkitaudeista

Pneumokokkibakteeri on merkittävä taudinaiheuttaja, joka leviää pisaratartuntana. Sen aiheuttamia vakavia tauteja ovat keuhkokuume, aivokalvotulehdus ja verenmyrkytys.

Pneumokokkitautien riskiryhmiin kuuluvat:

 • Ikäihmiset
 • Kroonisia sydän- ja verisuonisairauksia sairastavat
 • Kroonisia keuhkosairauksia sairastavat
 • Diabeetikot
 • Reumasairaat
 • Syöpäsairaat
 • Munuaissairauksia sairastavat


Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, ympäristöterveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut 14 kunnan alueella Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä.

Hyvä terveys on elintärkeää - niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Pfizerin tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa. Yhtenä maailman suurimmista lääkeyrityksistä Pfizerilla on ollut merkittävä rooli lääketieteen kehittämisessä. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Pfizer on mukana luomassa uusia, edistyksellisiä lääkehoitoja ja toimintatapoja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on mahdollistaa paras lääkehoito sitä tarvitseville. Maailmassa on arvioitu olevan noin 30 000 eri sairautta. Niistä vain noin kolmasosaan on saatavilla tehokasta hoitoa. Kehitys on vasta alkanut. www.pfizer.fi

Lue lisää »

Kysely: Valtaosa lääkäreistä katsoo, että Suomessa syödään liikaa antibiootteja – ”Meidän tulee tarkastella käytäntöjämme”

Uutiset   •   Kesä 29, 2018 08:08 EEST

Lääkeyhtiö Pfizerin suomalaisille lääkäreille teettämään kyselyyn vastanneista 74 prosenttia katsoo, että Suomessa määrätään liikaa antibiootteja. Lähes kaikki kahdestasadasta vastaajasta ovat myös kieltäytyneet antamasta lääkekuuria, vaikka potilas on sitä vaatinut.

Antibioottien liika käyttö on puhuttanut viime vuosina runsaasti maailmanlaajuisesti, mutta myös Suomessa. Antibioottiresistenssin kehittyminen on yksi suurimmista uhista koko maailmassa. Pahimpien ennusteiden mukaan antimikrobiresistenssistä johtuvien kuolemien määrä voi nousta jopa 10 miljoonaan vuosittain vuoteen 2050 mennessä*.

Suomessa tilanne on toistaiseksi ollut hyvä, mutta lääkeyhtiö Pfizerin teettämän kyselyn mukaan suomalaislääkärit jakavat huolen antibioottien vastuuttomasta käytöstä myös meillä. Kyselyyn vastasi yli 200 lääkäriä eri puolelta Suomea. Enemmistö vastaajista (71 %) työskentelee perusterveydenhuollon parissa ja vajaa kolmannes erikoissairaanhoidossa.

Kyselyyn vastanneista lääkäreistä 74 prosenttia on sitä mieltä, että Suomessa määrätään liikaa antibiootteja. Ainoastaan 9 prosenttia vastaajista näkee, ettei ylimääräisiä kuureja määrätä.

Kyselyssä tiedusteltiin myös sitä kokevatko lääkärit, että he ovat määränneet antibiootteja turhaan. Runsas kolmannes vastaajista näkee, että näin on käynyt joskus, puolet lääkäreistä vastasi harvoin.

”Lääkärit tunnistavat ilahduttavasti sen, että meidän tulisi Suomessa käyttää antibiootteja vähemmän. Kuten yleensä, omassa antibioottien määräämisessä ei katsota olevan suurta muutoksen tarvetta. Jos antibioottien käyttöä halutaan vähentää, tulee meidän kaikkien tarkastella omia käytäntöjämme tarkemmin”, sanoo infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä.

Vastuu sekä lääkäreillä että potilailla itsellään

Infektioiden lisäksi yleisimmät syyt antibioottihoidon valintaan ovat vastanneiden lääkäreiden mukaan potilaan yleistila ja muut sairaudet. Myös allergiat ja muut riskitekijät vaikuttavat. Epävarman diagnoosin vuoksi antibiootteja on määrännyt vajaa kolmannes vastaajista, potilaan vaatimukseen lääkekuurista on puolestaan taipunut joka viides kyselyyn vastannut lääkäri.

Toisaalta lähes kaikki vastanneet ovat myös kieltäytyneet antamasta antibioottihoitoa, vaikka potilas olisi sitä itse vaatinut. 93 prosenttia vastaajista toivookin potilailta joko usein tai joskus nykyistä vastuullisempaa suhtautumista lääkkeisiin.

”Vastauksista tulee hyvin esille ne käytännön ongelmat, joihin antibioottikuurin tarpeen harkinnassa lääkäri joutuu. Aina ei ole yksinkertaista jättää antibioottia määräämättä ja silloin lääkärit pelaavat ”varman päälle”, mikä on perusteltua. Monesti antibiootin kirjoittamatta jättäminen vaatii enemmän aikaa ja potilasta on tarkemmin neuvottava, miten menetellä taudin vaikeutuessa. Terveydenhuollon toimijoita tulee myös kouluttaa näihin tilanteisiin. Myös toimintamalleja joudutaan miettimään. Toisaalta vastauksista tulee ilmi myös ainakin joskus potilaiden taholta koettava paine antibioottireseptin saamiseen”, Asko Järvinen toteaa.

Jotta turhasta antibioottien käytöstä päästäisiin eroon, lääkärit vaativat tekoja myös kollegoiltaan. 38 prosenttia vastanneista toivoisi kollegoiltaan vastuullisempaa antibioottien käyttöä usein ja yli puolet ainakin joskus.

Antibioottiresistenssi on aiheena myös SuomiAreenassa Porissa 18.7.2018.

Lisätietoja kyselystä:
Jutta Joutseno
viestintäpäällikkö, Pfizer
p. (09) 430 040 (vaihde)

* Lähde: Jim O’Neill et al: Tackling drug-resistant infections globally: Final report and recommendations. The review on antimicrobial resistance. https://amr-review.org/. 5/2016

Lue lisää »

21.6. on maailman munuaissyöpäpäivä

Uutiset   •   Kesä 20, 2018 07:30 EEST

Yhteyshenkilöt 10 yhteyshenkilöä

Pfizer Oy

Maailman johtava lääketieteen tutkimusyritys ja alkuperäislääkevalmistaja palveluksessasi

Hyvä terveys on elintärkeää - niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Pfizerin tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa. Yhtenä maailman suurimmista lääkeyrityksistä Pfizerilla on ollut merkittävä rooli lääketieteen kehittämisessä. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Pfizer on mukana luomassa uusia, edistyksellisiä lääkehoitoja ja toimintatapoja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on mahdollistaa paras lääkehoito sitä tarvitseville. Maailmassa on arvioitu olevan noin 30 000 eri sairautta. Niistä vain noin kolmasosaan on saatavilla tehokasta hoitoa. Kehitys on vasta alkanut. www.pfizer.fi

Osoite

 • Pfizer Oy
 • Tietokuja 4
 • 00330 Helsinki