Skip to main content

Lääkehoidon päivänä 22.3. käynnistyy Sopiva lääke -kampanja

Uutinen   •   Maalis 22, 2018 07:38 EET

Lääkehoidon päivä on lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteinen valtakunnallinen teemapäivä, joka järjestetään vuosittain. Tämän vuoden Lääkehoidon päivää vietetään 22.3, jolloin käynnistyy myös kansalaisille suunnattu Sopiva lääke -kampanja.Kampanjan tavoitteena on rohkaista potilaita kysymään ja keskustelemaan aktiivisesti lääkehoidostaan terveydenhuollon ammattilaisten ja apteekin henkilökunnan kanssa. Lisäksi lääkkeen käyttäjiä kannustetaan oman lääkityslistan tekemiseen ja sen ylläpitämiseen sekä johdatetaan heitä luotettavan lääketiedon lähteille.

Terveydenhuollon ammattilaisten osalta Lääkehoidon päivän teema on tänä vuonna rationaalinen eli järkevä lääkehoito, joka on vaikuttavaa, turvallista, laadukasta, taloudellista ja yhdenvertaista. Se parantaa kokonaisvaltaisen hoidon toteutumista, lisää ihmisten toimintakykyä sekä on kustannustehokasta niin potilaan kuin yhteiskunnan kannalta.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea koordinoi Lääkehoidon päivän järjestelyitä. Päivä järjestetään yhteistyössä lääkehuollon ja sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimijoiden kanssa, ja suunnittelussa ja toteutuksessa on mukana mm. Lääketeollisuus ry, jonka jäsenyritys Pfizer on.

Lue lisää: http://www.laakehoidonpaiva.fi/