Skip to main content

Fimean päätös 17.5.2016

Lehdistötiedote   •   Touko 17, 2016 16:01 EEST

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on kieltänyt Pfizer Oy:tä jatkamasta tai uudistamasta Prevenar13 -rokotteen markkinointia kiellon kohteena olevalla markkinointimateriaalilla.

Kiellon kohteena on Prevenar13 -reseptilääkkeen esite, joka oli saatavilla Pfizerin esittelypisteellä Valtakunnallisilla Tartuntatautipäivillä 9. – 10.11.2015. Lääkelain perusteella reseptilääkkeitä saa markkinoida vain lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetuille henkilöille. Tartuntatautipäiville osallistui pääosin lääkäreitä, mutta mukana oli myös muita terveydenhuollon ammattiryhmiä ja päättäjiä, jotka lääkelain mukaan luetaan Suomessa väestöksi. Pfizer myöntää virheen, joka johtui inhimillisestä erehdyksestä.

Fimea on asettanut Pfizerille myös miljoonan euron uhkasakon, joka tulisi maksettavaksi siinä tapauksessa, jos Pfizer käyttäisi jatkossa kyseistä esitettä väestöksi laskettavalle kohderyhmälle. Pfizer on jo poistanut esitteen käytöstä tammikuussa 2016.

Pfizerin näkemyksen mukaan Fimean päätös on tapahtuneeseen ja yleiseen käytäntöön nähden suhteeton. Uhkasakko on myös tarpeeton, koska Pfizer on jo omasta aloitteestaan poistanut esitteen käytöstä. Pfizer harkitsee päätöksestä valittamista.

Pfizerille lääkelain ja –asetuksen noudattaminen kaikessa toiminnassa on ensiarvoisen tärkeää. Fimea toteaa päätöksessään myös ”arvostavansa Pfizer Oy:n toimintaa, jossa lääkeyhtiön uudet avaukset on kerrottu Fimealle etukäteen ja niihin on ollut mahdollisuus antaa neuvontaa jo usean vuoden ajan.”

Hyvä terveys on elintärkeää - niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Pfizerin tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa. Yhtenä maailman suurimmista lääkeyrityksistä Pfizerilla on ollut merkittävä rooli lääketieteen kehittämisessä. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Pfizer on mukana luomassa uusia, edistyksellisiä lääkehoitoja ja toimintatapoja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on mahdollistaa paras lääkehoito sitä tarvitseville. Maailmassa on arvioitu olevan noin 30 000 eri sairautta. Niistä vain noin kolmasosaan on saatavilla tehokasta hoitoa. Kehitys on vasta alkanut. www.pfizer.fi