Skip to main content

Lääkkeen turvallisuutta seurataan sen koko elinkaaren ajan

Lehdistötiedote   •   Maalis 12, 2015 09:18 EET

Viranomaiset arvioivat lääkkeen hyöty-haittasuhdetta ennen myyntiluvan saamista sekä koko lääkkeen elinkaaren ajan. Myyntiluvan saanutta lääkettä onkliinisissä tutkimuksissa testattu rajatulla joukolla potilaita. Haittavaikutuksista ei voida tietää kaikkea, ennen kuin monet ihmiset ovat käyttäneet lääkkeitä pidemmän aikaa. Ihmiset ovat yksilöitä, elimistömme toiminnassa on eroja ja lääkkeet vaikuttavat meissä eri tavoin.

Lääkkeen turvallisuutta on tärkeää seurata myös markkinoille tulon jälkeen lääkkeen koko elinkaaren ajan, jotta kaikki haittavaikutukset saadaan selvitettyä. Haittavaikutusten tunteminen auttaa niiden ennaltaehkäisyssä, varhaisessa tunnistamisessa ja hoidossa.

Pfizerilla on eettinen ja lakisääteinen velvollisuus seurata tuotteidensa turvallisuutta. Keräämme jatkuvasti tietoja lääkkeidemme mahdollisista haittavaikutuksista ja teemme tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa. Kaikilla pfizerilaisilla sekä yhteistyökumppaneillamme on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleista haittavaikutuksista 24 tunnin kuluessa lääketurvayksikköömme, joka ilmoittaa määräysten mukaisesti haittavaikutuksista viranomaisille.

Lääkkeiden hyödyt haittavaikutuksia suuremmat

Lähes kaikilla lääkkeillä on haittavaikutuksia. Myyntiluvan saaneiden lääkkeiden hyödyt on katsottu merkittävästi suuremmiksi kuin mahdolliset haittavaikutukset. Lääkkeiden haittavaikutukset täytyy suhteuttaa hoitamattoman sairauden aiheuttamaan haittaan sekä vammautumisen ja joissain tapauksissa jopa kuoleman vaaraan. Lisäksi hoitava lääkäri arvioi aina potilaskohtaisesti hyöty-haittasuhteen.

Lääkkeillä on positiivisia vaikutuksia miljoonien ihmisten elämään. Monien ihmisten elämänlaatu – ja jopa elämän jatkuminen – on riippuvainen nykyaikaisista lääkkeistä.

Lisätietoja:

Sari Peltonen, lääketurvapäällikkö, puh. (09) 4300 40

Hyvä terveys on elintärkeää - niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Pfizerin tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa. Yhtenä maailman suurimmista lääkeyrityksistä Pfizerilla on ollut merkittävä rooli lääketieteen kehittämisessä. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Pfizer on mukana luomassa uusia, edistyksellisiä lääkehoitoja ja toimintatapoja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on mahdollistaa paras lääkehoito sitä tarvitseville. Maailmassa on arvioitu olevan noin 30 000 eri sairautta. Niistä vain noin kolmasosaan on saatavilla tehokasta hoitoa. Kehitys on vasta alkanut. www.pfizer.fi