Skip to main content

Pfizer julkisti terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatiolle maksetut taloudelliset etuudet

Lehdistötiedote   •   Touko 31, 2016 10:00 EEST

Pfizer on julkistanut terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille vuonna 2015 maksetut taloudelliset etuudet verkkosivuillaan muiden Lääketeollisuus ry:n jäsenten tavoin. Julkistus tapahtuu Euroopan lääketeollisuuden yhdistysten liiton EFPIAn säännösten mukaisesti. Etuudet julkistetaan yhtenäisesti nyt ensimmäistä kertaa Suomessa.

Pfizer maksoi Suomessa toimiville terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille taloudellisia etuuksia kokonaisuudessaan noin 3,4 miljoonaa euroa vuonna 2015. Tästä tutkimuksen ja tuotekehityksen osuus on noin 2,1 miljoonaa euroa eli noin 62 prosenttia. Terveydenhuollon ammattilaisten osuus kokonaissummasta on noin 800 000 euroa ja terveydenhuollon organisaatioiden osuus noin 460 000 euroa.

Tutkimuksen ja tuotekehityksen 2,1 miljoonan euron summa koostuu pääosin kahdesta lähteestä: yhtäältä kliinisten lääketutkimusten tutkimuskeskuksissa syntyvistä kuluista ja toisaalta tutkijoiden omille tutkimuksille myönnetystä rahoituksesta.

Terveydenhuollon ammattilaisten julkistettavat etuudet koostuvat puolestaan palvelu- ja konsulttipalkkioista sekä koulutuskustannuksista, terveydenhuollon organisaatioiden etuudet näiden lisäksi myös tutkimus- ja koulutusapurahoista sekä lahjoituksista.

Vuonna 2015 Pfizer Suomi on maksanut taloudellisia etuuksia 560:lle terveydenhuollon ammattilaiselle, joista 333 eli 59 prosenttia on antanut suostumuksensa julkistamiselle. Terveydenhuollon organisaatioiden osalta Pfizer Suomi on maksanut vuonna 2015 taloudellisia etuuksia 55:lle terveydenhuollon organisaatiolle.

”Yhteistyöstä merkittävää etua potilaan hoitoon”

EFPIAn säännöstö taloudellisten etuisuuksien julkistamisesta luo yhteisen eurooppalaisen pohjan etuisuuksien raportoinnille. Pfizer pitää taloudellisten etuuksien julkistamista erinomaisena asiana ja tukee vahvasti EFPIAn työtä läpinäkyvyyden lisäämiseksi lääketeollisuudessa.

”Teemme jatkuvasti yhteistyötä terveydenhuoltoalan ammattilaisten ja terveydenhuoltoalan organisaatioiden kanssa, jotta voimme tuoda potilaiden ulottuville tehokkaita, terveyttä edistäviä hoitoja. Molemminpuoliset keskusteluyhteydet ja tieto käytännön potilastyöstä ovat tässä työssä ensiarvoisen tärkeitä. Toivomme, että taloudellisten suhteiden avoin julkistaminen auttaa ymmärtämään yhteistyön hyötyjä potilaan hoidossa”, Pfizerin toimitusjohtaja Päivi Kerkola sanoo.

Yhteistyön ansiosta eri osapuolet saavat tietoa lääkkeiden merkityksestä potilaan hoidossa ja eri hoitomuotojen taloudellisista vaikutuksista. Yhteistyötä tehdään myös lääkkeiden vaikuttavuuden tutkimiseksi suomalaisessa terveydenhuollossa.

Pfizerin maksamien taloudellisten etuuksien tarkemmat tiedot löytyvät julkistusraportista internetsivuilta osoitteesta www.pfizer.fi/efpia. Sivuilta löytyy myös muistio, jossa esitellään julkistamisessa käytetyt menetelmät. Lisätietoja julkistamisesta löytyy EFPIAn sivuilta http://transparency.efpia.eu sekä Lääketeollisuus ry:n sivuilta http://www.laaketeollisuus.fi.

Hyvä terveys on elintärkeää - niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Pfizerin tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa. Yhtenä maailman suurimmista lääkeyrityksistä Pfizerilla on ollut merkittävä rooli lääketieteen kehittämisessä. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Pfizer on mukana luomassa uusia, edistyksellisiä lääkehoitoja ja toimintatapoja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on mahdollistaa paras lääkehoito sitä tarvitseville. Maailmassa on arvioitu olevan noin 30 000 eri sairautta. Niistä vain noin kolmasosaan on saatavilla tehokasta hoitoa. Kehitys on vasta alkanut. www.pfizer.fi