Skip to main content

Uutta tietoa suomalaisista tupakoinnin lopettajista: reseptivieroituslääke saadaan terveyskeskuksesta tai työterveydestä, mutta tärkeää terveydenhuollon tukea saa vain puolet

Lehdistötiedote   •   Elo 18, 2017 11:59 EEST

Tehokkainta tupakasta vieroitusta on lääkehoidon ja tuen yhdistäminen. Varenikliini on aikuisten tupakoinnin lopettamiseen tarkoitettu reseptilääke, jonka sairausvakuutuskorvattavuuden yksi edellytys on käyttöön liitettävä neuvonta ja tuki. Lääkärilehdessä julkaistun selvityksen mukaan varenikliinia käyttävistä tupakoinnin lopettajista tukea lopettamiseen terveydenhuollosta oli kolmen kuukauden hoitojakson aikana saanut noin 50 % lopettajista. Lääkäriltä tukea oli saanut 26 %.Hoidon alussa ammattilaisen apua oli suunniteltu 77 %:lle.

Selvityksessä seurattiin 186 varenikliini-käyttäjän tupakoinnin lopettamiseen saamaa tukea kolmen ja kuuden kuukauden ajan. Tulokset viittaavat siihen, että terveydenhuollon ammattilaisen tuki lisää lopettamisessa onnistumista. Yli kaksi kolmesta potilaasta (noin 70 %) piti saamaansa tukea hyödyllisenä, vaikka hoidon alussa 41 % koki, että ei pidä tukea tarpeellisena.

Puhelinhaastatteluna tehdyn seurannan perusteella tupakoimattomina kolmen kuukauden kuluttua hoidon alusta ilmoitti olevansa analyysitavasta riippuen 45–66 % ja kuuden kuukauden kuluttua 21–59 %. Tulokset ovat samaa suuruusluokkaa kuin varenikliinin kliinisissä lääketutkimuksissa ja kansainvälisissä arkivaikuttavuustutkimuksissa.

Yli puolet vieroituslääkkeen käyttäjistä ei ole käyttänyt lääkehoitoa aikaisemmin

Toisen varenikliini-lääkettä käyttäviä tupakoinnin lopettajia koskevan selvityksen mukaan 54 % käytti lääkehoitoa lopettamisen tukena ensimmäistä kertaa. Noin 100 potilaan haastattelun perusteella suurin osa (92 %) heistä oli polttanut yli 10 vuotta ja kahdella kolmesta oli vähintään voimakkaaksi arvioitu nikotiiniriippuvuus. Lääkehoito oli määrätty useimmiten terveyskeskuksessa (42 %) tai työterveydessä (37 %). Noin 70 %:ssa tapauksissa potilas oli oma-aloitteisesti ottanut tupakoinnin lopettamisen itse puheeksi. Selvitys julkaistiin kansainvälisessä BMC Public Health -julkaisussa.

Pfizer Oy:n vanhemman tieteellisen asiantuntijan Kari Lindenin mukaan selvitysten tulokset antavat tärkeää uutta tietoa suomalaisten tupakoinnin lopettajien saamasta tuesta ja terveydenhuollon merkityksestä vieroituksessa: ”Aiemmin ei ole ollut kotimaista tietoa reseptivieroituslääkkeiden käyttäjien ja käytön taustasta ja lääkärin määräämän vieroitushoidon toimivuudesta arkielämän olosuhteissa.” Tulokset vahvistavat näyttöä siitä, että lääkärin ja muun terveydenhuollon antama tuki on merkittävää tupakoinnin lopettamisessa, Linden toteaa.

Selvitykset toteutti Pfizer Oy yhteistyössä Farenta Oy:n tutkimusapteekkiverkoston ja Yliopiston Apteekin kanssa.

Lisätietoja

Vanhempi tieteellinen asiantuntija Kari Linden (puh. 050 - 395 0647, s-posti: kari.linden@pfizer.com)

Lähteet

Laine J, Turunen J, Puumalainen I, Linden K. Varenikliinin käyttäjien tuki ja hoidon arkivaikuttavuus tupakasta vieroituksessa. Suomen Lääkärilehti 2017;72(33):55-61.

Tervonen H, Turunen J, Baker C, Laine J, Linden K. Characteristics of first-time varenicline users – A cross-sectional study in Finnish quitters. BMC Public Health 2017;17:331.

Hyvä terveys on elintärkeää - niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Pfizerin tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa. Yhtenä maailman suurimmista lääkeyrityksistä Pfizerilla on ollut merkittävä rooli lääketieteen kehittämisessä. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Pfizer on mukana luomassa uusia, edistyksellisiä lääkehoitoja ja toimintatapoja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on mahdollistaa paras lääkehoito sitä tarvitseville. Maailmassa on arvioitu olevan noin 30 000 eri sairautta. Niistä vain noin kolmasosaan on saatavilla tehokasta hoitoa. Kehitys on vasta alkanut. www.pfizer.fi