Zewtvlfmrso6b5ev7ozd

Helsingin Satamassa jatkui myötätuuli syyskuussa

Lehdistötiedotteet   •   2015-10-08 11:23 EEST

Tammi-syyskuun yksiköidyn tavaraliikenteen määrä on 7,81 miljoonaa tonnia (+2,8 %). Tuonti oli vuoden alusta 3,65 miljoonaa tonnia (-0,4 %) ja vienti 4,16 miljoonaa tonnia (+5,7 %). Tammi-syyskuussa matkustajia oli yhteensä 8,56 miljoonaa (+2,1 %). Tallinna on suosituin matkakohde, kolme neljästä Helsingin Sataman matkustajasta kulkee Helsinki-Tallinna reitillä.

Media-no-image

Helsingin Satama: Kasvun mahdollistamiseen tarvitaan toimenpiteitä

Lehdistötiedotteet   •   2015-09-28 14:07 EEST

Rahtiliikenteen määrä Vuosaaren satamassa on vilkastunut. Rahtiliikenne kasvoi tammi-elokuussa yli 3 % verrattuna vuoden 2014 vastaavaan aikaan.Pelkästään konttiliikenne on kasvanut 6 % vertailukauteen nähden.

Rahtiliikenteen kasvuun on vaikuttanut erityisesti alkuvuodesta avattu Tallink Siljan uusi Viron yhteys sekä vahvassa kasvussa ollut konttiliikenne.

Helsingin Satama uskoo Vuosaaren sataman kasvun jatkuvan hyvänä myös tulevaisuudessa. Toimitusjohtaja Kimmo Mäki toteaa, että tämän vuosikymmen aikana tavoitellaan jopa 20 % kasvua.

”Kysyntä on ollut reipasta. Käymme paraikaa neuvotteluja Metsä Fibren kanssa vuonna 2017 valmistuvan Äänekosken biotuotetehtaan kuljetusten viennistä Vuosaaren sataman kautta. Sa-Tu Logistics on juuri ottanut käyttöön uuden massatavaraterminaalin. Lisäksi käymme keskusteluja usean muun asiakkaan kanssa,” Mäki kertoo.

Kasvu muuttaa satama-alueen toimintaa

Vilkastuneen rahtiliikenteen myötä Vuosaaren satama uudistuu. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Vuosaaren satamassa toimivien yritysten käytössä olevia kenttätiloja on järjestettävä uudelleen ja 240 hehtaarin suuruisen satama-alueen käyttöä järkeistetään. Järjestelyn piirissä on noin 20 hehtaaria satama-aluetta. Tällä tavoin vajaakäytössä olleita alueita saadaan kohdennettua entistä paremmin kasvavan liikenteen tarpeita varten.

Satama-aluetta tehostetaan myös siirtämällä osa porttialueista uuteen paikkaan ja sujuvoittamalla sataman sisäisiä liikenneyhteyksiä. Lisäksi tyhjillään olevaa vanhaa telakka-allasta täytetään parhaillaan, ja siitä tehdään tyhjien konttien varastointikenttä.

Muutokset vaikuttavat kaikkien satamaoperaattorien toimintaan, ja neuvotteluja on käyty yritysten kanssa.Helsingin Sataman lähtökohta on, että muutokset eivät heikennä Vuosaaressa toimivien yritysten palvelukykyä, vaan mahdollistavat niiden kasvun myös jatkossa.

”Lähdemme siitä, että muutosten myötä varmistetaan kaikille satamassa toimiville yrityksille riittävästi tilaa ja kapasiteettia kehittää omaa liiketoimintaansa. Asiasta on keskusteltu toimijoiden kanssa pitkään ja nykyisissä sopimuksissa on mahdollisuus muuttaa alueiden käyttötarkoitusta, mikäli tilanne ja toimiva satamalogistiikka sitä edellyttävät”, Kallio kertoo.

Muutokset toteutetaan tämän ja ensi vuoden aikana.

Lisätietoa:

Jukka Kallio, johtaja, Vuosaaren satama, jukka.kallio@portofhelsinki.fi, puh. 040 350 4026

Vuosaaren sataman konttiliikenne on kasvanut 6 % viime vuoteen nähden. Kasvun uskotaan jatkuvan myös tulevaisuudessa. Toimitusjohtaja Kimmo Mäki toteaa, että tämän vuosikymmen aikana tavoitellaan jopa 20 % kasvua, joten Vuosaaren satamaa uudistetaan. Satamassa toimivien yritysten käytössä olevia kenttätiloja on järjestettävä uudelleen. Satama-alueen käyttöä tehostetaan.

Lue lisää »
L7uazi2zqfdzdngitixp

Helsinki - Tallinna reitin suosio jatkaa kasvuaan

Lehdistötiedotteet   •   2015-09-04 13:08 EEST

Matkustajien määrä kohosi elokuussa lähes 1,2 miljoonaan, joka oli reilut 3 % enemmän kuin viime vuoden elokuussa. Elokuussa yksiköity tavaraliikenne oli yhteensä 830 000 tonnia (+ 2,4 %) ja kokonaistavaraliikenteen määrä oli 870 000 tonnia (+3,8 %).

Media-no-image

Risteilyalukset ovat jättäneet tänä vuonna hyvin jätevesiä Helsingin satamaan

Lehdistötiedotteet   •   2015-08-14 15:42 EEST

Tänä kesänä vierailleista risteilyaluksista lähes 80 % on jättänyt jätevesiä Helsinkiin. Tänä vuonna ollut tähän päivään, 14.8., mennessä 196 risteilyaluskäyntiä. Näiden jättämän jäteveden yhteismäärä on 41 108 000 litraa. Esimerkiksi Costa Luminosa on käynyt vuoden 2015 aikana Helsingin satamassa 13 kertaa ja jättänyt 12 kerralla jätevesiä maihin, yhteensä 3 000 000 litraa. Jätetyt jätevedet vastaavat hyvin sitä laskennallista määrää, joka aluksilla on syntynyt edellisten satamien jälkeen.

Helsingin Satama ottaa jätevedet vastaan ilman erillistä maksua eikä jätevesien jättämisestä aiheudu aluksille ja varustamoille lisäkuluja. Helsingin Sataman kaikissa laitureissa on kiinteä jätevesien vastaanottojärjestelmä, joten jätevesien jättäminen on varsin vaivatonta aluksille. Helsingin Satama toivoo, että tällä järjestelyllä aluksilla ja varustamoilla ei olisi syytä pumpata jätevesiä Itämereen ennen Helsingin Satamaan saapumista. Onneksi jätevesien pumppaaminen mereen on seurantamme pohjalta arvioituna varsin vähäistä.

Lisätiedot:

Antti Pulkkinen
satamamestari

Helsingin Satama Oy
puh. 0500 - 600 148

Lue lisää »
Sqocym0lvkf52kzkr93u

Helsingin Sataman matkustajaliikenteessä ennätyskuukausi

Lehdistötiedotteet   •   2015-08-06 14:23 EEST

Helsingin Sataman matkustajamäärä oli heinäkuussa ennätykselliset 1 450 000 matkustajaa. Sataman kokonaistavaraliikenteen määrä kasvoi heinäkuussa viime vuoteen verrattuna 4,8 % ollen 906 000 tonnia. Yksiköidyn tavaraliikenteen määrä oli heinäkuussa 862 000, joka on 3,9 % enemmän kuin vuosi sitten.

Usuecyuadn64lzdi4v8k

Ympäristönsuojelu keskeinen tekijä Helsingin Satama Oy:n uudessa matkustajaterminaalissa

Lehdistötiedotteet   •   2015-07-16 09:00 EEST

Helsingin Jätkäsaaren alueen rakentumisen yhteydessä myös Helsingin Satama Oy:n Länsisatama uudistuu. Sataman uudistamisen yhteydessä alueelle on tulossa uusi matkustajaterminaali kasvavan matkustaja- ja autoliikenteen tarpeisiin. Terminaalin on tarkoitus valmistua vuoden 2017 kevääksi, jolloin Tallinkin uusi LNG-käyttöinen alus aloittaa liikennöinnin Helsingistä.

Media-no-image

Helsingin Satama Oy sai EU-tukia infran kehittämiseen Tallinnan sataman ja AS Tallink Gruppin kanssa

Lehdistötiedotteet   •   2015-07-13 10:00 EEST

Helsingin Satama Oy on saanut 29,3 Meur rahoitustukea infrarakentamiseen yhdessä Tallinnan sataman ja AS Tallink Gruppin kanssa rahoitushakemuksen Verkkojen Eurooppa (CEF= Connecting Europe Facility) -rahoituksen kautta.

Ohjelma on jatkoa TEN-T:lle, josta mm. TwinPort I –projektin tuki Länsisataman kehittämiseen on saatu. TwinPort I rahoitusosuus oli 11,2 Meur Helsingille ja Tallinnalle. Se käsitti Länsisataman lisätäytön ja alueen kehittämiseen tähtääviä toimia. Tallinnan päässä puolestaan siihen kuuluivat liikenneyhteydet matkustajaterminaaleihin.

Jatkohakemuksen nimi on luonnollisesti TwinPort II.Helsingin ja Tallinnan välinen linja on erittäin vilkkaasti liikennöity laivareitti. Satamien välisen liikenteen määrä kasvaa jatkuvasti ja Helsingin ja Tallinnan välisen liikenteen sujuminen on elintärkeää kaksoiskaupungin kehittymisen varmistamiseksi.

Tässä vaiheessa tukea on saatu satamien ja niiden palvelujen kehittämiseen seuraavasti:

 • Helsingin Satama Oy sai Tallinnan liikenteen kehittämiseen 19,2 milj. euroa: uusi nopean liikenteen Länsiterminaali II, ramppirakenteita, porttijärjestelyt ja katuyhteydet. Helsingin Satama Oy:n kokonaisinvestointi on noin 64 milj. euroa.
 • Tallinnan satama sai 5,3 Milj. euroa toimintojen kehittämiseen: jätevesien vastaanottojärjestelmän kehittämiseen ja terminaalin laajentamiseen, terminaaleille pääsyn ja kulkemisen helpottamiseksi. Kokonaisinvestointi on 17,6 Meur.
 •  AS Tallink Grupp sai lähes 4,8 Meur tukirahoitusta, jonka se sijoittaa uuteen ympäristöystävälliseen LNG-alukseen, joka puolestaan nimenomaan hyödyntää rahoitusta saavia satamien hankkeita.
 • Hankkeiden kokonaisrahoituksen määrä on 97,6 Meur.

”Länsiterminaalin osalta tuella on erittäin merkittävä vaikutus alueiden käytön tehostamisessa ja matkustamisen sujuvoittamisessa”, Kimmo Mäki, Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja toteaa.

”Helsingin ja Tallinnan satamien välinen hyvä yhteistyö on hyvin tärkeää. Satamainvestoinnit ovat tehokkaimpia kun toimintoja voidaan kehittää kokonaisuuksina tukemaan kaksoiskaupungin elinkeinoelämän kehittymistä ja Rail Baltic -projektia”, Ain Kaljurand, Tallinnan sataman toimitusjohtaja toteaa.

”Uusi LNG-alus tuo nopean ja ympäristöystävällisen yhteyden kaupunkien välille. Tallink Grupp on tyytyväinen EU:n tuesta yksityisten ja julkisyhteisöjen yhteisille hankkeille.”, Janek Stalmeister, hallituksenpuheenjohtaja,  AS Tallink Grupp, toteaa.

Lisätiedot:

Kimmo Mäki, Helsingin Satama Oy, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7218332

Erik Ringmaa, Tallinnan Satama, kaupallinen johtaja, puh. +372 6318 017

Harri Hanschmidt, AS Tallink Grupp, talousjohtaja, puh. + 372 6408 981

Helsingin Satama Oy on saanut 29,3 Meur rahoitustukea infrarakentamiseen yhdessä Tallinnan sataman ja AS Tallink Gruppin kanssa rahoitushakemuksen Verkkojen Eurooppa (CEF= Connecting Europe Facility) -rahoituksen kautta.

Lue lisää »
Wxz9cn78kppcokgkckca

Laivareitti Tallinnaan avattiin 50 vuotta sitten

Lehdistötiedotteet   •   2015-07-09 14:12 EEST

Helsingin Satama Oy:n ja Tallinnan sataman edustajat kiinnittivät Olympiaterminaalin seinään plakaatin Helsingin ja Tallinnan välisen säännöllisen laivaliikenteen 50-vuotis juhlapäivän kunniaksi.

Trrwjyv93xsvlwm6ozdl

​​Helsingin Sataman tavara- ja matkustajaliikenne kasvussa

Lehdistötiedotteet   •   2015-07-06 10:50 EEST

Kesäkuussa yksiköidyn tavaraliikenteen määrä oli 918 000 tonnia, tuonti 438 000 tonnia ja vienti 479 000 tonnia. Tuonnin määrä ylitti viime vuoden vastaavan ajankohdan 5,2 % ja viennissä on 10,8 % kasvua. Matkustajia oli lähes viime vuoden tasossa 1 144 000. Kansainvälisiä risteilyaluksia oli 63 ja niillä saapui Helsinkiin 100 000 matkustajaa, 5,9 % enemmän kuin viime vuoden kesäkuussa.

Ervthcw7lz3zlj943it7

Satamahulinat 9.7. Jätkäsaaressa

Lehdistötiedotteet   •   2015-07-03 15:29 EEST

Helsingin ja Tallinnan välinen säännöllinen laivaliikenne täyttää 50 vuotta ja sitä juhlitaan Satamahulinoissa 9.7. Jätkäsaaressa. Esiintyjinä mm. Anssi Kela, Daniel Levi, Roope Salminen ja improryhmä Kolina. Janne Kataja juontaa julkiset pikatreffit, keskustelijoina mm. Helsingin apulaiskaupunginjohtajat Laura Räty ja Anni Sinnemäki.

Yhteyshenkilöt 2 yhteyshenkilöt

 • Lehdistökontakti
 • viestintäpäällikkö
 • eeva.hietanen@portofhelsinki.fi
 • +358 9 310 33540

 • Lehdistökontakti
 • port.helsinki@portofhelsinki.fi
 • +358 9 310 33555

Helsingin Satama Oy:n uutiset

Helsingin satama on Suomen pääsatama. Se tarjoaa (erikoisalanaan suuryksikköliikenteen palvelut) yksikköliikenteen palveluja Suomen ulkomaan kaupan yrityksille. Helsingin sataman vahvuuksia ovat tiheä linjaliikenne, tasapainoinen tuonti ja vienti sekä erikoistuminen suuryksikköliikenteeseen. Helsingin Satama luo puitteet toiminnalle, ja erinomaisen lopputuloksen tarjoavat hyvät yhteistyökumppanimme. Helsingin Sataman palvelulupaus on olla tehokas, toimiva ja turvallinen.

Helsingin satama tukee Helsingin seudun elinkeinoelämää ja hyvinvointia. Liiketoimintaympäristön aktiivisena kehittäjänä Helsingin Satama luo puitteet ja koordinoi toimintoja satamassa. Helsingin Sataman arvoina ovat asiakaslähtöisyys, tuloksellisuus, luotettavuus, kehityshakuisuus ja ympäristövastuullisuus.

Vilkkain matkustajasatama

Helsingin satama on Suomen vilkkain matkustajasatama. Helsingistä on laivayhteydet Tukholmaan, Tallinnaan, Travemündeen, Rostockiin ja Pietariin. Vilkkaimpana kesäaikana lähtöjä Tallinnaan on päivässä 17.

Kesäaikaan kansainväliset risteilyalukset vierailevat lähes 300 kertaa ja tuovat Helsinkiin yli 420 000 matkailijaa.

Ulkomaankaupan pääsatama

Helsingin sataman tavaraliikenteen arvo edustaa noin kolmasosaa Suomen koko ulkomaankaupan arvosta ja kahta viidesosaa Suomen meritse kuljetetun ulkomaankaupan arvosta.

Helsingin sataman tavaraliikenne on pääasiassa Suomen ulkomaankaupan tuontia ja vientiä. Tavaraliikenne muodostuu konteissa, rekoissa, perävaunuissa ja vastaavissa yksiköissä kuljetetusta tavarasta.

Helsingin tavarasatamiin tuodaan pääasiassa kestokulutushyödykkeitä ja elintarvikkeita sekä teollisuuden raaka-aineita ja puolivalmisteita. Metsä- ja metalliteollisuustuotteet sekä elintarvike-, tekstiili- ja lasiteollisuuden tuotteet muodostavat pääosan vientitavaroista.

Vuosaaren satama palvelee kontti- ja roroliikennettä. Eteläsatama ja Länsisatama palvelevat matkustajalaivoilla kulkevaa roroliikennettä.

Laivayhteydet

Helsingin sataman linjaliikenneverkosto on Suomen laajin ja monipuolisin. Satamasta on tiheät yhteydet Itämeren, Pohjanmeren ja Atlantin satamiin. Lähisatamiin kuten Tallinnan ja Tukholman satamiin yhteyksiä on useita päivässä ja Travemündeen, Hampuriin, Bremerhaveniin sekä Rotterdamiin päivittäin.

Linjaliikenteen alusten lähtöjä on noin 130 viikossa. Viikoittaisia yhteyksiä kohdesatamiin on huomattavasti enemmän, sillä reiteillään alukset poikkeavat useassa satamassa. Yksinomaan Tallinnaan tavaraa kuljettavilla aluksilla on lähes 90 lähtöä viikossa.

Osoite

 • Helsingin Satama Oy:n uutiset
 • Olympiaranta 3
 • 00140 Helsinki