Poliisi

100 rattfyllerister blev fast i förra veckans effektiverade rusmedelsövervakning

Lehdistötiedote   •   Kesä 14, 2011 13:58 EEST

Rörliga polisens enheter runtom landet samt Helsingfors polisinrättnings trafik- och specialenhet deltog förra veckan i den effektiverade rusmedelsövervakningen som koordinerades av Europeiska trafikpolisorganisationen TISPOL (www.tispol.org). I Finland utförde polisen under övervakningsveckan blåsprov på sammanlagt 37 000 förare. Av dessa förare misstänks hundra för rattfylleri eller grovt rattfylleri. 96 förare körde under påverkning av alkohol, två under påverkning av droger eller olagliga läkemedel och två förare misstänks för s.k. blandanvändning av rusmedel.

Under motsvarande övervakningsvecka förra året utförde man blåsprov på ca 47 000 förare, av vilka 100 översteg gränsen för rattfylleri (93 av fallen handlade om alkohol). Den årliga kampanjens tal för föregående år (2009) var 32 000 utförda blåsprov och 132 rattfyllerister.

I rattfyllerifall (dvs. någon av olyckans delaktiga är rattfyllerist) dör i Finland årligen i medeltal 86 personer och skadas över tusen (2005–2009). De senaste åren har offren varit 60–70 per år, vilket betyder att vart fjärde trafikoffer har dött i en rattfylleriolycka. Antalet ligger på samma nivå i hela EU-området.
Allt som allt kom år 2010 fram 21 000 fall av rattfylleri, dvs. 58 fall varje dag. Antalet var lägst sedan mitten av 1990-talet. Emellertid har det till polisens kännedom kommit i år (januari-april) ca fyra procent mer rattfyllerier än vid motsvarande tidpunkt i fjol.

Rattfylleristen blir oftast fast till följd av en kollision eller annat körfel, i samband med s.k. blåsrazzior eller på basen av en utomståendes anmälan. Målsättningen är framförallt att förhindra rattfylleristen att köra - här har vänner och anhöriga en viktig roll.

Om TISPOLs resultat från de andra medlemsstaterna informeras skilt inom den närmaste framtiden.