Celia

14 000 besökare under en månad på webbplatsen dyslexi.fi

Lehdistötiedote   •   Marras 28, 2011 13:01 EET

Den nya webbplatsen dyslexi.fi har redan under sin första månad uppfyllt ett stort behov: Webbplatsen hade mera än 14 000 besökare. Besökarna var speciellt intresserade av snabbtestet, som preliminärt visar om den som utför testet eventuellt har läs- och skrivsvårigheter, alltså dyslexi. På webbplatsen har man också samlat grundläggande information om läs- och skrivsvårigheter: hur de yttrar sig, hur de testas och vilka hjälpmedel och stödmetoder det finns för dyslexi.

Dyslexi, dvs. läs- och skrivsvårigheter, är en vanlig störning: 6–10 procent av finländarna har svårigheter att läsa eller skriva. Läs- och skrivsvårigheter kan yttra sig till exempel så att man läser långsamt eller har svårt att läsa eller höra rätt. När man skriver, kan bokstäverna bli för många eller för få. Man kastar om eller utelämnar bokstäver eller t.o.m. hela ord.

Man kan klara sig med läs- och skrivsvårigheter genom att använda olika hjälpmedel och stödmetoder. Hjälpmedel kan till exempel vara talböcker, om man läser en tryckt bok långsamt eller med möda, eller om man lätt läser fel. Det statliga specialbiblioteket Celia erbjuder mångsidig litteratur i form av talböcker till bl.a. personer med läs- och skrivsvårigheter. I utbudet finns såväl läroböcker som skön- och facklitteratur.

Webbplatsen Dyslexi.fi har publicerats av Celia-biblioteket i samarbete med Rehabiliteringsstiftelsen och SPERES.

www.dyslexi.fi

Mer information:

Informatör Johanna Kainulainen, Celia-biblioteket, tfn 040 186 9129, fornamn.efternam@celia.fi