Poliisi

22.02.2012, Liikkuva poliisi valvoi raskasta liikennettä (Liikkuva poliisi)

Lehdistötiedote   •   Helmi 22, 2012 14:19 EET

Euroopan liikennepoliisiverkosto TISPOL järjesti 13.-19.2.2012 yhteisen raskaan liikenteen valvontaiskun samaan aikaan useissa Euroopan maissa. Suomen osalta siihen osallistui Liikkuva poliisi. 

Valvontaa painotettiin suoraan liikenneturvallisuuteen vaikuttaviin seikkoihin: 
• ajoneuvojen liikennekelpoisuudet 
• kuljettajien ajotavat, ajonopeudet ja rattijuopumukset 
• kuljettajien ajo- ja lepoajat (väsymys) 
• virheelliset kuormaukset (kuorman varmistaminen) 
• vaarallisten aineiden kuljetukset 

Valvontaviikon aikana Suomessa tarkastettiin yhteensä 1 755 raskaan liikenteen ajoneuvoa, joista 259 oli ulkomaalaisia. Seuraamuksia kirjoitettiin kaikkiaan 378 kappaletta, joista 21 ulkomaalaisille. 
Ylinopeudesta sakotettiin 11 kuljettajaa ja ajo-oikeudettomia kuljettajia tavattiin neljä. 
Vaikka tarkastettujen ajoneuvojen tekninen kunto olikin kokonaisuutta ajatellen melko hyvä, niin kahdeksan ajoneuvon liikennöinti piti silti keskeyttää epäkuntoisuuksien vuoksi. Ajopiirturirikkomuksia (esim. ei ollut käyttänyt pakolliseksi määrättyä ajopiirturia) sekä ajo- ja lepoaikarikkomuksia (esim. ei pitänyt vaadittuja taukoja tai vuorokausilepoja) kirjattiin yhteensä 344 kuljettajalle. Lisäksi löytyi yhdeksän tapausta, joissa oli pyritty vaikuttamaan ajopiirturin toimintaan tai sen näyttämään. Puutteellisesta kuorman varmistuksesta sai jonkun asteisen seuraamuksen 56 ajoneuvon kuljettajaa ja ylikuormien kuljettamistapauksia todettiin 30.

Erityisen tyytyväinen poliisi on siihen, ettei puhallutettujen kuljettajien joukosta löytynyt tarkastuksissa yhtään rattijuoppoa.

Euroopan liikennepoliisiverkosto TISPOL (www.tispol.org) on muotoutunut viralliseksi yhteistyöfoorumiksi liikenneturvallisuusasioissa. Yhtenä TISPOLin perusajatuksena on toimia liikenneturvallisuuteen ja erityisesti liikennevalvontaan liittyvän tiedon keräämis- ja jakelufoorumina. Nopean tietojen vaihdon ja parhaiden käytäntöjen välittämisen uskotaan tehostavan yhteistyötä sekä edistävän liikenneturvallisuutta.

Lisätietoja

Erkki Vikman, Liikkuva poliisi 
Ylikonstaapeli, raskaan liikenteen tiedottaja p. 071 878 2053