Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

25 ehdotusta asiakkaan perusoikeuksien parantamiseksi palvelujärjestelmässä

Lehdistötiedote   •   Marras 07, 2011 14:29 EET

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) työryhmä tekee tänään julkaisemassaan loppuraportissa 25 ehdotusta, joilla korjata suurimmat palvelujärjestelmään liittyvät puutteet asiakkaiden perusoikeuksien toteutumiseksi. Oikeuksien toteutuminen edellyttää lainsäädännön tarkistamista ja toimintakäytäntöjen muuttamista. Laki on harvoin este inhimillisten toimintakulttuurien ja -tapojen toteuttamiselle. Hallintokäytännöt eivät kuitenkaan aina toimi lainsäädännön ja hyvän hallinnon periaatteiden edellyttämällä tavalla.

Työryhmän mukaan asiakkaan oikeuksien toteutumisen ongelmat kasautuvat kolmessa perusoikeusryhmässä:

Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen, ihmisarvoiseen elämään ja yksityisyyden suojaan liittyvät puutteet konkretisoituvat olemisen, elämisen ja asumisen ongelmien ratkaisemiseksi annetun sääntelyn ja sen täytäntöönpanon puutteissa. (PL 7, 19.1 ja 10 §)

Taloudelliset ongelmat näkyvät perusturvan riittämättömyydestä ja asioiden hallinnan osaamattomuudesta seuraavana ylivelkaantumisena, elämäntilanteiden muutoksista seuraavina ongelmina ja luisumisena viimesijaisen toimeentulotuen varaan. (PL 19.2, 18 §)

Oikeusturvan puutteissa on kyse lakiin perustumattomista hallinnon käytännöistä. Ne näkyvät muun muassa neuvonnan ongelmissa, asiakkaan tarpeen ja viranomaisen toiminnan kohtaamattomuudessa, molempien osapuolten tietämättömyydessä omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. (PL 21, 22, 80 §)
 
On oikeusjärjestelmän perusteiden vastaista sitoa asiakkaan oikeudet hänen omaan toimintaansa silloin, kun palvelun hakeutumisen peruste on toimintakyvyn vajaus, painottaa  työryhmän puheenjohtaja, professori Pentti Arajärvi.

Työryhmän havainnot perustuvat 17 jäsenen työkokemukseen ja havaintoihin sekä eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisuihin (2000–2010). Vuodesta 2007 työskennellyt työryhmä on julkaissut aikaisemmin kolme raporttia.

Loppuraportin ehdotukset koskevat muun muassa hoidon jatkuvuuden turvaa laitos- ja palveluasumisessa, sosiaalisen luoton laajentamista koko maahan ja kuntakohtaisen potilasasiamiestoiminnan käynnistämistä.

Lähde:

Laki ja asiakkaan oikeudet. Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä. Loppuraportti IV. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Raportti 48/2011. Toimittajakappaleet: eija.oinio(at)thl.fi. Muut tilaukset: THL:n kirjakauppa

Lisätietoja:

Marja Pajukoski
erityisasiantuntija
THL
puh. 020 610 7020
etunimi.sukunimi@thl.fi

Aikaisemmat raportit:
Marja Pajukoski (toim.), Pääseekö asiakas oikeuksiinsa? Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä. Raportti III. THL,
Raportteja 19/2010

Rakenteet, avuttomuus ja lainsäädäntö. Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä. Raportti II. THL,
Raportteja 14/2009

Avuttomuus lainsäädännössä. Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä. Raportti I. Stakes,
Raportteja 14/2008