Valtioneuvosto

30 miljoonaa ryhmäkokojen pienentämiseen

Lehdistötiedote   •   Helmi 11, 2011 10:07 EET

Opetusministeri Henna Virkkunen on myöntänyt vuodelle 2011 lähes 30 miljoonaa euroa valtionavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Valtionavustusta haki yhteensä 300 koulutuksen järjestäjää ja määrällisesti anottiin lähes 77 miljoonaa euroa. Avustusta myönnettiin 215:lle koulutuksen järjestäjälle.

- Opetusryhmien koko vaikuttaa keskeisesti opetuksen laatuun. Nyt kolmatta vuotta jatkuva ryhmäkokorahoitus näyttää ensimmäisten seurantatietojen perusteella kääntäneen ryhmäkoot laskuun kaikilla luokka-asteilla. On tärkeää jatkaa tätä työtä, jotta opettajilla olisi enemmän aikaa jokaiselle oppilaalle, Virkkunen muistuttaa.

Päätöksissä otettiin huomioon erityisesti alakoulujen isot yli 25 oppilaan ryhmäkoot. Valtionavustusta voi käyttää opetushenkilöstön palkkakustannuksiin, jakotuntien lisäämiseen sekä resurssiopettajien lisäämiseen eli opettajien samanaikaisopetuksen järjestämiseen luokassa ja ryhmien jakamiseen. Eniten rahaa haettiin resurssiopettajan palkkaukseen. Avustusta ei voi käyttää muuhun kuin ryhmäkokojen pienentämiseen.

Avustusta haki nyt 64 koulutuksen järjestäjää enemmän kuin vuonna 2010. Haetut summat olivat myös huomattavasti suurempia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää koulutuksen järjestäjiltä selvitykset avustuksen käytöstä syksyllä 2012.

Lisätietoja:
- hallitusneuvos Eeva-Riitta Pirhonen, puh. 09 160 77268
- opetusneuvos Merja Lehtonen,puh. 09 160 77355

http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/Hankkeet/pop/liitteet/ryhmxkokorahoitus_2011xls.pdf (pdf)