Suomen Metsäyhdistys

33 000 ungdomar tävlar i 30-årsjubilerande Skogsnöten

Lehdistötiedote   •   Helmi 08, 2011 23:49 EET

Det internationella skogsåret 2011 och Skogsnötens 30-årsjubileum har inspirerat rekordmånga lärare att anmäla sina elever till Skogsnöten som arrangeras onsdagen den 2 februari. I relation till åldersklassens storlek och det nuvarande antalet skolor är deltagarantalet rekordstort. 

 33 000 skolelever i 416 högstadier svarar på tävlingsfrågorna. Totalt 750 lärare går igenom svaren, och på basis av dessa får skolornas bästa tävlande delta i regiontävlingen. I tävlingen deltar skolor ända från Ålands skärgård till övre Lappland. 35 svenskspråkiga skolor medverkar under ledning av 68 lärare.

Jubileumstävlingens teman är kreativitet och innovationer

Jubileumstävlingens teman är kreativitet och innovationer, det vill säga naturens egna och människans uppfinningar. Eleverna får med hjälp av uppgifterna fördjupa sig i skogens många betydelser ur såväl det egna som hela samhällets perspektiv. Skogsnöten vill utmana ungdomarna att själva komma på skogens värde som källa för innovationer, välfärd och rekreation. Att identifiera och kategorisera olika arter utgör grunden för att lära sig om naturen. Eleverna får möjlighet att testa sina kunskaper beträffande namn på bekanta skogsväxter. En del av frågorna hänför sig till skogens grundläggande ekologi. Uppgifterna stöder sig på grunderna för läroplanen.

Skogsnöten främjar samarbetet mellan arbetslivet och skolorna

Den tredelade tävlingens första del håller skolorna 9.2. Frågorna har sammanställts av Finska Forstföreningen och Biologi- och geografilärarnas förbund. För den svenskspråkiga tävlingen svarar Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio. Representanter för samarbetsparterna Forststyrelsen, Stora Enso, UPM och Metsäliitto ordnar förutom prisutdelningen också skogsvandringar och lektioner. 

 De elever som har klarat sig bäst får delta i regiontävlingarna som skogscentralerna arrangerar i månadsskiftet april−maj. Regionvinnarna deltar i den riksomfattande finalen som Nordea, Forststyrelsen och Finska Forstföreningen anordnar 30–31.5 i Rovaniemi. Skogsindustrin rf och Finlands Skogsstiftelse stöder Skogsnöten finansiellt. 

 

Ytterligare information 

I Skogsnöten deltar skolor från olika landskap, lärare som arrangerar tävlingen:

− Huvudstadsregionen: Anne Turunen, Finska Forstföreningen, 045 6575 440, anne.turunen@smy.fi  (på finska)

− Övriga kustregionen: Nina Jungell, Kustens Skogscentral, 040 5321165, nina.jungell@skogscentralen.fi,

Allmän information om Skogsnöten: www.metsavisa.fi/smy/Metsavisaswe.nsf