Nordens välfärdscenter

”Åland är ett alkoholtillåtande samhälle”

Lehdistötiedote   •   Touko 23, 2016 16:16 EEST

Det skrivs oerhört lite om vilka negativa konsekvenser taxfreeförsäljningen har på Åland, enligt frilansjournalisten Astrid Olhagen, som menar att Åland är ett mycket alkoholtillåtande samhälle. Olhagen var moderator för Nordens Välfärdscenters seminarium ”Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna” i Mariehamn 18 maj.

Inför seminariet hade Olhagen granskat taxfreerelaterade sökord på de tre åländska mediernas (Ålands Radio och TV, Ålandstidningen och Nya Åland) webbplatser och endast hittat några enskilda insändare om taxfreeförsäljningens negativa effekter.

- Det samma gäller för det åländska bryggeriet Stallhagen. Inte en enda artikel ifrågasätter vad öltillverkningen leder till, det är uteslutande positiva nyheter. Det är förstås frågan om viktiga pengar för att hålla igång det åländska samhället, i det fallet kan inte journalisterna skilja sig från samhället. Journalisternas uppgift är att spegla den värld vi lever i, sade Olhagen.

Paneldeltagare, Christer Strand från Ålands Motorförares Helnykterhetsförening, lyfte också fram journalisternas objektivitet.

- Vi förutsätter att journalister gör sitt bästa och vi har rätt att förvänta oss att fakta inte förvrängs eller missbrukas men journalister kan långt styra en intervju genom att välja frågeställningar.

Nyhetsjournalisten har ingen egen agenda

Redaktionschef Albin Dahlin på Ålands Radio och TV påpekar att föreställningen om att nyhetsjournalister skulle driva en egen agenda inte stämmer.

- Detta sker väldigt sällan och är i så fall ytterst oprofessionellt. Journalister använder sig av ett tydligt hantverk för att förklara skeenden. Det kan förstås uppfattas som att vi inte berättar hela sanningen då vi försöker förklara en komplicerad historia genom en tydlig vinkling.

- Grundinställningen är att journalister ska använda samma verktyg oberoende om frågan gäller alkohol, droger eller något annat. Vi bör vara kritiskt granskande och ifrågasättande. Det finns ingen man kan lita på, så enkelt är det, sade Olhagen.

Lyssna på erfarenhetsexperter

Enligt Ålands social- och hälsominister Wille Valve kan alkohol- och drograpporteringen på Åland, precis som i resten av Norden, ibland vara lite överdriven.

- Visst kan det ske övertramp. Rubriker som ”Åland drunknar i droger” intresserar mediekonsumenten. Men rapporteringen är för det mesta balanserad och bra. Rapporteringen sker inte av vinstintresse utan av omsorg för samhället.

Valve tycker dock att i synnerhet en grupp förblir ganska osynlig i rapporteringen.

- Erfarenhetsexperterna borde vi lyssna på i större omfattning eftersom de har mycket att tillföra.

Vällovliga projekt bör också granskas

Minister Valve konstaterade att alkohol- och drogfrågorna kan vara väldigt känslosamma.

- Alkohol och droger kommer människor nära på olika sätt, exempelvis gällande föräldraskap eller självbestämmanderätten. Både journalister och experter måste försöka se helhetsbilden, i stället för bara vissa indikatorer

Paneldeltagare Åke Mattsson, före detta narkotikapolis, var inne på samma linje.

- Man har en övertygelse och gräver ner sig i skyttegravarna med sina åsikter när man egentligen borde fråga sig, finns det evidens för det du säger? Här har journalisterna en viktig roll, att också granska och vara kritiska mot så kallade vällovliga projekt, exempelvis mot narkotika, påpekade Mattsson.

Mera åländsk forskning efterlyses

Paneldeltagare Fredrik Rönnlund, socialinspektör vid Ålands landsskapsregering, lyfte fram ett problem gällande rusmedelsforskningen på Åland.

- Åland är ett litet samhälle, här produceras inte så mycket forskning. Journalister och tjänstemän kanske erfar att det sker något inom missbruksområdet, men det är svårt att få tag på fakta som grund, framförallt jämförande fakta. Det finns givetvis forskningsrapporter att tillgå från Finland och Sverige men vi skulle också behöva mer lokal forskning.

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet, social- och hälsosektorn.