Aava Ohjelmistot Oy

Aava teki IT-ympäristössä mahdottoman mahdolliseksi

Lehdistötiedote   •   Marras 14, 2011 15:39 EET

Markkinoilla erottuvaa monipuolisempaa ja helppokäyttöisempää IT-laitteiden ja leasingsopimusten hallintajärjestelmää oli kaivattu pitkään. Herlevi Capital Oy:n SaaS-palvelun suunnittelutyössä oli jo edetty tuotannon kehitysvaiheeseen, kun aikataulu osoittautui silloiselle hankkeen käynnistyksessä mukana olleelle palvelutoimittajalle liian haasteelliseksi.

Herlevi Capital Oy:n toimitusjohtaja Tarmo Herlevi piti toimittajan vaihtamista uuteen ja nuoreen toimijaan riskinä: ”Vaihtaminen Aava Ohjelmistot Oy:hyn osoittautui hyvin nopeasti oikeaksi päätökseksi. Molempien osapuolien ajatusmaailmat kohtasivat.”

Aava näki, että projektissa oli jotain uutta ja erikoista: ”Olimme toimittaneet Aava Platformia perinteisen toiminnanohjauksen tarpeisiin, ja kun saimme mahdollisuuden päästä rakentamaan sähköistä menestystarinaa, lähdimme innolla mukaan”, kertoo Jari Heiskanen, Aava Ohjelmistot Oy:n toimitusjohtaja.

Herlevi puolestaan kiteyttää: ”Arvostimme kustannustehokkuutta, joustavuutta, kiinteää hintaa ja aikatauluun sitoutumista.” 

Useissa IT-kehitysprojekteissa mukana olleena Herlevi arvosti tilaajalähtöistä suunnittelua, tilaajan liiketoiminta-ajatuksen ja loppukäyttäjän tarpeiden kirkkaana pitämistä hankkeen loppuun saakka. Toimeksiantaja oli vaativa, mutta toimittajan osaaminen osoittautui sen arvoiseksi. Herlevi jatkaa innostuneena: 

”Tässä hankkeessa ohjelmiston luomisen ja kehittämisen sivutuotteena syntyi äärettömän hyvä interaktiivinen kommunikointikeino meidän laajalla toimialalla. Tiedon kerääminen ja oikea hyödyntäminen on siis helppoa eri toimijoiden välillä. Ja tämähän mahdollistaa meidät myös globaaliksi asset-järjestelmän tarjoajaksi.”

Toimittajan vaihdon riskin lisäksi Herlevi pohti muiden kumppaneiden pysymistä Herlevin ja Aavan vauhdissa. Kumppanien kesken yhteistyö on sujunut ja vaikka Herlevi Capital Oy:n laite- ja sopimusten hallintajärjestelmä ei vielä ole täysin valmis, se luonnollisesti kehittyy koko ajan asiakkaiden esittämien toimintatarpeiden mukaan.

”Uskon, että hyvän toimittajan löydyttyä jokainen toimeksiantaja haluaa rakentaa sen kanssa pitempiaikaisen kumppanuussuhteen, jossa oikeasti toimittaja pystyy taipumaan eteen tuleviin jatkokehityshankkeisiin”, Herlevi päättää.

Aavalle projektin onnistunut läpivienti oli selkeä todiste ratkaisun joustavuudesta:

”Sen sijaan että järjestelmän käyttöönotto kestäisi useita kuukausia tai jopa vuosia, Aavan tapa mahdollistaa erittäin nopean, vaiheittaisen käyttöönoton, jonka avulla asiakas pääsee heti hyödyntämään järjestelmän tuomia etuja. Asiakkaan käyttökokemuksen perusteella voimme muokata ja kehittää järjestelmää edelleen vastaamaan liiketoiminnan ja käyttäjien tarpeita. Asiakkaan ei tarvitse, eikä hän aina voikaan tietää heti alkuvaiheessa lopullisia tarpeita”, kertoo Aavan myynti- ja markkinointijohtaja Markku Koponen

Kill4IT-hallintajärjestelmä on tarkoitettu pienten ja keskisuurten yritysten IT-laitteiden ja leasingsopimusten hallinnointiin. Sen toiminta perustuu toimittajan keräämään dataan mm. laitteiden hankintahinnoista, leasing- ja huolto-sopimuksista, laite- ja käyttäjätiedoista, Internet-liittymistä, mobiililaitteista ja palvelimista tai palveluista. Järjestelmä helpottaa ja selkeyttää yritysjohdon budjetointia, kustannusseurantaa ja resursointeja.

Aava Platform on täysin uudenlainen tietojärjestelmä, jolla voidaan helposti toteuttaa mitä tahansa yritystietojärjestelmiä päivissä ja viikoissa perinteisen IT:n kuukausien ja vuosien mittaisten projektien sijaan. Aavalla on onnistuneesti toteutettu Kill4IT:n lisäksi mm. asiakkuudenhallinnan, toiminnan- ja tuotannonohjauksen, oston-, myynnin- ja varastonhallinnan sekä sähköisen kaupan ratkaisuja.


Lisätietoja:

Herlevi Capital

Tarmo Herlevi, Toimitusjohtaja, puh 044 085 2300, www.kill4it.fi

Aava Ohjelmistot Oy

Jari Heiskanen, Toimitusjohtaja, puh 040 778 2876

Markku Koponen, Myynti- ja markkinointijohtaja, puh 050 341 0888

Aava Ohjelmistot on suomalainen, nopeasti kasvava ja korkealle tähtäävä ohjelmistoyritys, joka on erikoistunut yritysten liiketoiminnalle tärkeän tiedon hallintaan.