Valtioneuvosto

Äänekoski äkillisen rakennemuutoksen alueeksi

Lehdistötiedote   •   Marras 17, 2011 23:07 EET

Valtioneuvosto on 17. marraskuuta nimennyt Äänekosken seutukunnan äkillisen rakennemuutoksen alueeksi vuoden 2014 loppuun. Päätös perustuu arvioon, että seudulla olisi jäämässä työttömäksi noin 210 henkilöä eli noin kaksi prosenttia seudun työvoimasta. Seutukuntaan kuuluvat Äänekosken ja Konneveden kunnat.

Äänekoskella sijaitseva M-Realin paperitehdas on sulkemassa hienopaperikonetta. M-Realin yt-neuvottelut ovat käynnistyneet 9. marraskuuta, ja ne saattavat arvioiden mukaan vähentää alueelta suoraan 180 työpaikkaa. Lisäksi arvioidaan, että tehtaan alihankintojen loppuessa alueelta voi jäädä noin 30 henkilöä työttömäksi.

Paikalliset ja alueelliset toimijat pyrkivät Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen johdolla luomaan korvaavia työpaikkoja alueelle. Uusien työpaikkojen lisäksi tavoite on saada syntymään uuteen kilpailukykyiseen tuotantorakenteeseen perustuvia "työstä työhön" -ratkaisuja. Toimintaan liittyvästä rahoituksesta päättää valtioneuvosto vielä kuluvan vuoden aikana sen jälkeen, kun toimenpiteitä on alueella valmisteltu.

Useille alueille jatkoaikaa

Salon seutukunta, Kotka-Haminan seutukunta, Kajaanin seutukunta sekä Heinolan ja Varkauden alueet saivat 17. marraskuuta valtioneuvostolta jatkoaikaa äkillisen rakennemuutoksen alueina. Salon ja Kotka-Hamina seutukunnat saivat jatkoaikaa vuoden 2013 loppuun saakka. Kajaanin seutukunta ja Heinolan ja Varkauden alueetpysyvät äkillisen rakennemuutoksen alueina vuoden 2012 loppuun saakka.

Äkillisen rakennemuutoksen alueita on nyt yhteensä 11. Näistä kahden määräaika päättyy vuoden 2011 lopussa, viiden alueen vuoden 2012 lopussa, kolmen vuoden 2013 lopussa ja yhden vuoden 2014 lopussa. Äkillisen rakennemuutoksen alueiden lisäksi valtioneuvosto nimesi joulukuussa 2010 meriteollisuuden äkillisen rakennemuutoksen toimialaksi vuoden 2012 loppuun saakka.

Uudet linjaukset äkillisen rakennemuutoksen toimintamalliin

Valtioneuvoston 17. marraskuuta tekemät päätökset on tehty äkillisiä rakennemuutoksia koskevien uusien linjausten mukaisesti. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että äkillisten rakennemuutosten hoitoa varten luotua hyvin toimivaa toimintamallia jatketaan, tehostetaan ja kehitetään ennakoivammaksi. 
Tämän mukaisesti valtioneuvosto nimeää äkillisen rakennemuutoksen alueet kolmeksi vuodeksi aikaisemman kahden vuoden sijasta. Uuden mittavan rakennemuutoksen tilanteessa valtioneuvosto voi myöntää kahden vuoden jatkoajan entisen yhden vuoden sijasta. Tavoitteena on edelleen mahdollisimman nopea ja tarvittaessa ennakoiva reagointi rakennemuutoksiin. Käytännössä on koettu, että toimien vaikuttavuutta voidaan parantaa määräaikaa pidentämällä. Uusia työpaikkoja tuottavien investointien valmisteluun ja käynnistämiseen menee usein ennakko-odotuksia pidempi aika muun muassa siksi, että vanhojen tehdastilojen tyhjentämiseen ja uudelleen rakentamiseen saattaa mennä 1-2 vuotta.

Äkilliseen rakennemuutokseen reagointiin uusi työryhmä

Äkillisen rakennemuutoksen alueen nimeäminen perustuu alueiden kehittämislakiin ja valtioneuvoston päätökseen valtakunnallisista alueiden kehittämisen tavoitteista. Äkillinen rakennemuutos aiheuttaa ennakoimattomia häiriöitä sekä työllisyydelle että tuotantotoiminnalle.

Häiriöiden lieventämiseksi tarvittavia erilaisia toimia sovittaa yhteen työ- ja elinkeinoministeriön vastikään asettama rakennemuutokseen reagointi -työryhmä. Sen toimikausi ulottuu hallituskauden loppuun. Ryhmän puheenjohtaja on rakennemuutosjohtaja Anssi Paasivirta työ- ja elinkeinoministeriöstä. Ryhmässä ovat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi edustettuina valtiovarainministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Ilkka Mella, TEM, puh. 040 569 5329
johtaja Anssi Paasivirta, TEM, puh. 0400 815 418
neuvotteleva virkamies Ilkka Korhonen, TEM, puh. 050 431 6511